E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


E-learning v praxi: Nokia

Marta Storchová, 12. června 2002, e-komerce.cz

Rychle se měnící a nepředvídatelné změny v ekonomickém prostředí vyžadují, aby firmy byly schopné rychle a efektivně transformovat a restrukturalizovat svoji podnikatelskou činnost, organizační procesy a rychleji rozvíjet nové kompetence svého intelektuálního kapitálu.

Kompetence pracovníků, rozvíjené na požadovanou úroveň umožňují rychlejší adaptaci na zaváděné změny a efektivnější rozhodování.

Kontinuální vzdělávání je ve společnosti Nokia jednou ze základních hodnot a podpora kontinuálního vzdělávání a inovativního myšlení je součástí firemní filosofie, firemní kultury a stylu řízení.

Nokia globálně vytváří a zdokonaluje prostředí a nástroje, které stimulují proces získávání nových znalostí a kompetencí a přenos informací.
Na druhé straně Nokia od svých zaměstnanců očekává :

  • vysokou motivaci ke kontinuálnímu sebevzdělávání a zdokonalování, která vychází z jejich individuální struktury hodnot. Schopnost rychle se učit a adaptovat na změny.
  • odpovědnost za vlastní rozvoj a řízení kariérového růstu /self-managed/, vysokou iniciativu při vyhledávání potřebných informací a příležitostí k uplatnění vlastních kompetencí ve firmě
  • strategický, proaktivní přístup - znalost firemních cílů a potřeb, motivaci zaměřovat individuální vzdělávací cíle na rozvoj kompetencí souvisejících s firemními potřebami,
  • motivaci vyhledávat zpětnou vazbu, schopnost přijímat i negativní hodnocení jako zdroj seberozvoje, sdílení znalostí a zkušeností (knowledge sharing), schopnost budovat důležité kontakty ve firmě a získávat tak potřebné informace, hledat nová řešení (networking) .

Proto Nokia klade značný důraz již při výběru nových pracovníků na shora uvedená kritéria.

V současné době je jednou z nejefektivnějších metod individuálního a týmového rozvoje e-learning, která v ještě vyšší míře vyžaduje vlastní aktivitu pracovníka a schopnost umět řídit svůj individuální rozvoj na základě rozpoznání vlastních slabých a silných stránek. E-learning je nástroj k vytváření zcela nových způsobů učení a výměny informací. Každý pracovník si může nejprve na intranetu Nokia otestovat, jaký styl učení mu bude nejlépe vyhovovat. Dále si pracovník může zjistit na intranetu, jaké znalosti a schopnosti jsou důležité pro jeho pracovní pozici či pozici, na kterou aspiruje, a vybrat si příslušný způsob učení a e-learning kursy a workshopy.

E-learning dnes v Nokia zahrnuje mnoho typů a kombinací : různé formy individuálního studia nebo virtuální kursy probíhající v reálném čase, umožňující interakci s lektorem a účastníky přes internet technologii. Virtuální výuka v reálném čase, která se využívá v případě, kdy kurs či seminář vyžaduje vzájemnou komunikaci a zpětnou vazbu od lektora a účastníků, je efektivní v malé interaktivní skupině:
- instruktor vede workshop pro účastníky z různých míst
- semináře, které vyžadují zpětnou vazbu
- studijní skupiny, kdy se propojují účastníci z různých zemí v reálném čase
- speciální lekce

Jaké benefity pracovníkovi e-learning poskytuje?
- flexibilitu v učení- může se učit kdekoli, kdykoli a získat informace od expertů prostřednictvím virtuálního diskusního fora.
- kontinuita - učení lze rozložit podle vlastních časových potřeb
- relevance - na základě testování znalosti, výběr takového rozsahu kursu, který odpovídá požadavkům pracovníka, rychle obnovování kursu v souladu s úrovní rozvoje poznatků v dané oblasti
- snižuje náklady - nevyžaduje cestování, ubytování atd.
- Knowledge management- e-learning je flexibilní způsob získávání, sdělování, budování zdokonalování vědomostí prostřednictvím on-line.

Této formy vzdělávání využívají pracovníci v Nokia ve stále vyšší míře, jednak proto, že e-learning kursy jsou snadno dostupné na Nokia intranetu, a také mnoho klasických technických kursů bylo nahrazeno e-learning kursy. Dále si každý pracovník stanovuje ve spolupráci se svým vedoucím plán individuálního rozvoje, jehož součástí je mimo jiné absolvování relevantních e-learning kursů. Speciálně vybavené e-learning místnosti jsou pracovníkům v Nokia firmách k dispozici s požadovanou technikou.

Marta Storchová
marta.storchova@nokia.comCopyright © e-komerce.cz