E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Alternativní operátoři protestují proti jmenování Českého Telecomu "národním operátorem telekomunikačních sítí"

Tisková zpráva, 25. dubna 2002, e-komerce.cz

Alternativní telekomunikační operátoři Aliatel, Contactel, Czech On Line/Jet2Web Czech Republic, eTel, GTS, Nextra a Tiscali/World Online zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vlády České republiky jmenovat Český Telecom "národním operátorem telekomunikačních sítí".

K odmítavému postoji vůči usnesení vlády je vedou následující argumenty, které prokazují neodůvodněnost zřízení funkce "národního operátora":

· Institut "národního operátora" nemá obdobu v zemích EU. Navíc návrh porušuje Evropské dohody, zakládající přidružení mezi ČR a členskými státy EU. Jedná se o veřejnou podporu narušující hospodářskou soutěž a zásady transparentnosti, nediskriminace a liberalizace.

· Jmenování "národního operátora" pro případ vzniku krizových situací nic neřeší ani nezajišťuje, pouze významným způsobem posiluje dominantní pozici Českého Telecomu (ČTc) na trhu.

· Jmenování ČTc "národním operátorem" navíc Telecomu poskytuje rozsáhlé pravomoci, zákonem přidělené regulačnímu orgánu, tedy ČTÚ. Jedná se například o oprávnění přidělovat kmitočty a čísla, což porušuje zásady hospodaření s kmitočtovým spektrem!

· Povinnosti ukládané "národnímu operátorovi", tzn. především nepřetržité poskytování služeb, jsou povinnostmi všech operátorů veřejných telekomunikačních sítí, vyplývající ze zákona č. 151/2000 Sb. a z vydaných licencí.

· Nepřetržitost dodávky telekomunikačních služeb je zákonná povinnost všech operátorů, vyplývající i z licencí, není tedy třeba, aby ji Ministerstvo dopravy a spojů plánovalo a zajišťovalo.

· Nelze souhlasit s tvrzením, že pouze ČTc má vysokou technologickou úroveň sítí a provozní zkušenosti. Většina sítí alternativních operátorů je novější, modernější a provozní zkušenosti jsou srovnatelné. Všichni významní alternativní operátoři mají zahraniční strategické investory nebo majoritní vlastníky, stejně jako ČTc, a tak tomu bude zřejmě i po privatizaci ČTc.

· Jmenování má řešit situaci, kdy je v některých oblastech zcela zničena telekomunikační infrastruktura. To se ale týká i infrastruktury ČTc. Zde je řešením pouze koordinovaná spolupráce všech operátorů a sítí, nejen sítí fixních, ale i mobilních, sítí MO, MV, ale i třeba sítí Českých drah a ostatních operátorů.

· Z navrhovaných kompetencí "národního operátora" vyplývá, že i za standardní nekrizové situace bude Český Telecom v podstatě regulovat činnost ostatních operátorů.


Tisková zpráva
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz