E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Využití sociálních sítí při podpoře maloobchodu

David Kozák, 19. března 2010, e-komerce.cz

Hlavní možnosti, jak při podpoře aktivit v oblasti maloobchodu využít sociální sítě, naznačuje zpráva IDC Retail Insights, kterou zveřejnila analytická společnost IDC: Mimo jiné v ní také analyzovala společenské jevy, které se objevují v souvislosti s technologií Web 2.0 a možnosti jejich využití při získávání konkurenční výhody.

"Při budování povědomí o maloobchodních značkách a vylepšování jejich image bývají stále častěji využívány sociální sítě," oznámil Ivano Ortis, šéf výzkumu IDC Retail Insights a dodal: "Sociální sítě, blogy, weby pro porovnání cen a další podobné služby využívají při získávání zákazníků, budování vlivu, průzkumu poptávky, zvyšování prestiže značky a v neposlední řadě i při poskytování zákaznické podpory prodejci všech velikostí i zaměření." Na základě těchto poznatků analytici do budoucna očekávají vznik otevřené sociální sítě založené na personalizovaném widget portálu, který bude k plnit individuální požadavky každého potenciálního zákazníka, přitom bude na obchodnících zcela nezávislý. Přesto jej budou plně podporovat. Portál bude dostupný odkudkoliv, prostřednictvím celé řady technologií.

Sociální sítě podle IDC také výrazně ovlivňují spotřebitelské preference, formují jejich postoje a chování. Ostatně není divu. Vždyť počet uživatelů desítky nejvýznamnějších sociálních sítí v současné době využívá více než 1,3 miliardy uživatelů.

Z výše uvedeného důvodu analytici předpokládají, že budou technologie Web 2.0 hrát významnou roli ve všech segmentech maloobchodu. Sociální sítě, blogy a weby pro porovnání cen mohou posloužit při získávání zákazníků a jejich ovlivňování, sledování struktury poptávky, zlepšování image značky, a také při zajišťování poprodejní podpory.

IDC ve studii IDC Retail Insights zdůrazňuje následující body:

  • Charakter sociálních sítí obchodníkům zpřístupňuje ohromné množství informací, které jim mohou pomoci při zvyšování příjmů i zisků.
  • Aktivity obchodníků v sociálních sítích musí být přiměřené, aby se uživatelé nebáli, že ztrácí kontrolu nad svým soukromím. Přiměřená přítomnost firem v sociálních sítích může výrazně vylepšit image značky a přispět k získávání nesmírně užitečných, nestrukturovaných dat o trendech poptávky.
  • Výrazně roste míra využivání mobilních sociálních sítí, což podle analytiků přispět k překonání rozdílů mezi on-line a off-line nakupováním.

Cílem přítomnosti maloobchodníků na internetu by nemělo být pouze získávání nových návštěvníků webu či e-shopu, ale především k získávání užitečných informací o stávajících i potenciálních zákaznících. Jinými slovy, firmy ba se měly naučit naslouchat zákazníkům, kteří aktivně pracují se sociálními sítěmi.

David Kozák
dkozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz