E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Výhledy evropského e-businessu

Redakce, 30. října 2000, e-komerce.cz

Během 4 let bude evropský e-biz dost zralý na odložení své předpony 'e' a bude konečně brán jako součást klasického businessu bez přívlastků. Jeho hodnota bude 1.2 bilionů USD.

Výzkum společnosti Gartner sponzorovaný společností Cisco dále uvádí, že většina evropských společností již ve svých strategiích počítá se svou činností na internetu. Ve vedení evropského e-businessu jsou stále Německo, Itálie, Británie a Francie.

"V určitém stádiu v budoucnosti e-business zkončí a bude jen prostý business. E-business již nebude něco, co stojí stranou, a nebude dále vymezen předponou 'e'.", řekl k výzkumu Bill Nuti z Cisca.

Skvěle vystihuje trend evropského e-businessu také Nick Smith z GartnerConsulting: "Novinkou e-businessu je, že e-business již dále nebude novinkou. - e-business v Evropě již dosáhl stádia fundamentální, nevratné změny a má teď čistou cestu k dospělosti".

12% evropských firem s výše uvedeným nesouhlasí, a zaujímají stále vyčkávací taktiku.

Jako první se předpony 'e' zbaví pravděpodobně Němci, s internetovou ekonomikou hodnou 26 miliard USD. V roce 2004 by toto číslo mělo dosáhnout již 344 miliard USD.

Pokud by se hodnota e-komerce jednotlivých zemí brala jako procento HDP, evropského vedení by se ujaly Švýcarsko, Švédsko a Nizozemí.


Redakce
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz