E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Dostane se Evropa do sporu s USA kvůli zdanění e-komerce?

Pavel Hrůza, 20. února 2002, e-komerce.cz

Podle návrhu Evropské unie z minulého týdne by měly internetové obchody prodávající digitální zboží zákazníkům z členských států EU oproti dosavadním zvyklostem účtovat těmto zákazníkům daň. Pro mimoevropské obchody by to znamenalo nutnost zjišťovat státní příslušnost svých zákazníků. Návrh zvedl vlnu nevole obzvlášť v řadách amerických internetových obchodníků.

Návrh vyzývá internetové obchodníky mimo EU, aby zákazníkům z Evropské unie účtovali daň z obratu při online prodeji digitálního zboží, jako je hudba nebo software. Tyto produkty e-shopy sídlící v Evropské unii zdaňují stejně jako jiné, "hmotné" zboží. Obchody ze zbytku světa tak mají výhodu, neboť mohou nabídnou stejné zboží bez daně, čili za nižší ceny.

Na problém ale existuje i druhý pohled: Zatímco evropští obchodníci účtují plošnou daň podle zákonů země ve které sídlí, američtí kolegové/rivalové argumentují tím, že v jejich případě by se museli řídit zákony země, ve které sídlí zákazník. Museli by tedy při každé objednávce zjišťovat státní příslušnost zákazníka, což podle nich klade zvýšené nároky na technologie a administrativu.

Než bude návrh uveden v platnost, je nutné aby jej schválily všechny členské země EU, což potrvá nejméně 18 měsíců. Již nyní je jasné, že nejméně jedna země (Velká Británie) má k návrhu závažné námitky a návrh nebude mít v žádném případě snadnou cestu k naplnění.

I kdyby se tak stalo, bude zákon ze strany EU těžko vymahatelný, protože nepůjde prokázat, zda byl určitý digitální produkt zakoupen v EU nebo mimo ni.

Proti návrhu stojí také názor Nejvyššího soudu USA, podle kterého nemohou být američtí obchodníci nuceni účtovat daně zákazníkům ze zemí, ve kterých obchodník nemá fyzické zastoupení.


Větší trh vyhraje

Snaha EU o ochranu digitálního trhu je snadno pochopitelná, obavy neevropských obchodníků o možnou ztrátu konkurenční výhody také. Zákazník z EU pravděpodobně také nebude chtít platit např. v Amazonu větší cenu než mimoevropský zákazník, neboť z pohledu zákazníka jsou si všichni nakupující rovni. Nakupující z Anglie je ze svého pohledu ve stejné situaci jako nakupující z USA, proto chce také nakupovat za stejných podmínek.

Analytici již delší dobu předvídají, že rozdíly mezi evropskými a americkými daňovými zákony mohou oba regiony dostat do konfliktu. Nový návrh EU a reakce americké strany naznačuje, že se tak skutečně může stát. Podobně jako v případě "banánového" sporu z let nedávno minulých, budou mít patrně větší váhu argumenty té strany, která by zablokováním svého trhu způsobila druhé straně větší újmu.

Globální problém daní a e-komerce se snaží (pomalu, ale s nějakým výsledkem) řešit OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). O tom, proč se EU rozhodla navrhnout řešení daňové otázky již nyní, bez ohledu na proces jednání uvnitř OECD, můžeme pouze spekulovat.


Pavel Hrůza
pavel.hruza@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz