E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Český B2B marketplace na světě

Redakce, 15. května 2000, e-komerce.cz

Brněnská společnost B2B Centrum připravuje novou, na českém trhu dosud ne příliš rozšířenou službu – B2B e-marketplace. Jedná se o virtuální tržiště určené pro obchodování mezi firmami (business-to-business, odtud zkratka B2B).

Cílem společnosti B2B Centrum je vybudovat systém obchodování mezi firmami prostřednictvím Internetu, který bude zajišťovat nakupujícím subjektům kompletní informace potřebné pro rozhodování o koupi či uzavření kontraktu. Tento B2B System bude zajišťovat veškerou komunikaci mezi nakupující a prodávající stranou při realizaci obchodních transakcí včetně výměny obchodních dokumentů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy a informace o provedených platbách.


Redakce
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz