E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Internet směřuje do chudých francouzských regionů

Leoš Prušvic, 19. března 2003, e-komerce.cz

Výběrová komise EU dala signál členským státům Unie, aby neváhaly investovat peníze do vysokorychlostního internetu a mobilních sítí v tzv. znevýhodněných oblastech.

V souladu s rozhodnutím komise, Mario Monti zaslal francouzskému ministerstvu pro výstavbu dopis, v němž bylo uvedeno, že plán francouzské vlády na výstavbu potřebné infrastruktury na venkově a v chudých reginonech neporušuje, v případě dodržení určitých podmínek, pravidla pro udělování dotací ze strany EU.

"Souhlasíme, aby nově vznikající infrastruktura byla financovaná státem, který poté zůstane jejím vlastníkem. Jako takové nespadají tyto státní subvence pod pravidla EU. Aby však nebyly porušeny zásady hospodářské soutěže platné v EU, bude muset být využítí těchto sítí nabídnuto všem mobilním operátorům za konkurenční ceny."

Podpora francouzskému plánu výstavby sítí zvedne zájem o takovéto velké investice i v dalších členských zemích EU, a to zvláště poté, když zástupce ministra pro výstavbu Jean-Paul Delevoye byl ujištěn regionálním komisařem pro rozvoj Michelem Barnierem, že EU bude přispívat na takovéto investice určené venkovu a chudým regionům.

"Stvrzuji náš souhlas s využitím strukturálních fondů EU k financování takových projektů, které umožní zavést mobilní telefony a Internet do regionů, které v současné době takovéto služby postrádají", řekl Barnier.

Dle představ francouzského projektu tři hlavní francouzští mobilní operátoři zřejmě obdrží kolem 20 milionů eur na dokončení zakázky výstavby sítě druhé generace. Francouzská vláda na tuto zakázku přispěje 44 miliony eur a samotní operátoři budou investovat přibližně 100 milionů eur na pokrytí nákladů související z výstabou této infrastruktury.


Leoš Prušvic
leos.prusvic@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz