E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Nové domény - příležitost nebo hrozba?

Karel Baláš, 7. srpna 2001, e-komerce.cz

Od 25.07 začala možnost registrace nových TLD domén INFO a BIZ (Viz minulý článek.). Nyní se pojďme podívat trošku více, zda-li má vůbec smysl utrácet peníze za jejich registraci.

Správná adresa - to nejdůležitější

Nějak takto by mohl znít jeden z hlavních "zákonů" internetové komerce. Ostatně, stejně je tomu i v případě kamenných obchodů. Často rozhoduje snadno zapamatovatelná adresa. Bohužel, většina z těch velice lukrativních názvů je již obsazena a tak nezbývá než používat "náhražky". Situace se však může změnit. S nově uvolněnými TLD doménami je zde šance, zaregistrovat si snadno zapamatovatelné jméno.

Zmatení jazyků

Jednoduše řečeno, nové TLD domény přispějí k lepší segmentaci a hlavně rozlišení obsahu. Nemusí to být však pravidlem. Pokud jiný provozovatel získá novou doménu, avšak ve spojení se stávajícím názvem již "zaběhnutého" projektu, mohou nastat nepříjemné komplikace.

Namísto jasného rozlišení a účelné segmentace, tak zde budou existovat dva naprosto odlišné weby .To vše pouze díky rozdílné koncovce v adrese.
Což, jak jistě uznáte bude to nejlepší pro případné právní zástupce nikoliv pro rozvoj e-komerce.

Jeden příklad za všechny

Server e-komerce.cz je etablované odborné periodikum, jehož název již vystihuje náplň obsahu: "zprávy internetové ekonomiky". Ale existují zde i servery ekomerce.cz a také ecommerce.cz jejichž obsah a vzhled je diametrálně odlišný.

V případě registrace adresy e-komerce.info pro stávající e-komerce.cz, by tak byl zdůrazněn informační obsah stránek. Bohužel, stejný nápad může mít třeba provozovatel zpravodajského webu o e-komerci v Malajsii.

Je proto jasné, že názvy, u kterých mezinárodní "komplikace" hrozí podstatně méně, mají jistou výhodu.

Pokud však TLD doménu INFO spojím s názvem e-komerce, ale a otevřu pod touto adresou internetový B2C obchod, může mít koncovka INFO mít vliv na vnímání obsahu.

V případě TLD domény BIZ se věci mají poněkud jinak. Existuje jisté omezení ze strany ICANN (Doména BIZ bude nejdříve nabídnuta těm nejznámějším celosvětovým korporacím a samotná registrace bude možná až od 1.října 2001.)

Dá se předpokládat, že například VW vedle klasických TDL COM a DE jistě využije koncovku BIZ. Tou pak může "zastřešit" své on-line obchodně-prodejní aktivity a TLD INFO vyhradí čistě informačním účelům.

Možná nastane jistá komplikace. Uživatelé budou nuceni věnovat zvýšenou pozornost správným koncovkám. Zároveň to však poslouží k jasnější identifikaci obsahu stránek. Konečně. většina společností, tak bude velice pečlivě zvažovat, zda svůj byznys ochránit i v nově zřízených doménách.

Kdo dříve přijde, ten dřív...

Registrace nových domén určitě je příležitostí. Možná však více pro spekulanty než pro seriózní zájemce. Pro ty z vás, kteří nebudou váhat obětovat necelé 3000 Kč (tolik bude činit v případě úspěchu poplatek za zdárnou registraci domény INFO) a správně chápu přínos nových domén, může být jejich registrace vítaným doplněním celkové strategie firmy.


Karel Baláš
karel.balas@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz