E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Ceník na webu - ano nebo ne

David Kozák, 8. července 2004, e-komerce.cz

Na umisťování ceníků produktů a služeb, jejichž cena závisí na konkrétním zadání, na web, existují dva - poměrně radikálně odlišné - názory. Jedni tvrdí, že ceník je povinnou součástí webu. Druzí naopak oponují, že dávat v takovýchto případech na web ceník je nesmysl. Kdo má pravdu a kdo se naopak mýlí?

Od firemních internetových serverů většina uživatelů očekává především jakousi odbornou úroveň (ta závisí jednak na znalostech pracovníků této firmy a druhak na cílové skupině, na níž je web zaměřen) a také určitou informační hodnotu (pro někoho to znamená, že získá vyčerpávající informace o produktu či službě, jinému naopak postačí povrchní shrnutí, co že mu vlastně firma může nabídnout). Bez nich je server k ničemu a jeho hodnota spočívá pouze ve vlastní existenci serveru a je tedy minimální.

Kvalitně zpracovaný firemní (či produktový) server by měl návštěvníkům nabídnout pokud možno co nejobsáhlejší penzum informací. Důvodů je hned několik. Kromě toho, že právě informace návštěvníky na firemní web lákají (kde jinde je mají hledat), může také obsah webové prezentace návštěvníka ovlivnit při konečném rozhodování, zda produkt (službu) koupí či nikoli.

Jedním ze zásadních faktorů, ovlivňujících rozhodnutí potenciálního zákazníka, je samozřejmě také cena. To je vcelku pochopitelné. Ovšem jak ukazují průzkumy, na Internetu je ceně přisuzován daleko větší význam než v "kamenném" prostředí. Je to dáno i tím, že zatímco porovnávání cen v "kamenných" obchodech je dosti náročné a vyžaduje od nakupujícího kromě trpělivosti také dostatek fyzických sil, na Internetu je porovnání nabídek jednotlivých e-shopů otázkou několika desítek vteřin.

Samozřejmě to neplatí vždy. I v "kamenném" prostředí existuje celá řada produktů a služeb, jejichž cena není konstantní, ale mění se, v závislosti na konkrétním zadání (netřeba se příliš vzdalovat od tématu e-komerce - vždyť většina zakázek v tomto sektoru je realizována za "smluvní" ceny vyplývající z konkrétních požadavků zákazníka). A v tomto okamžiku nastává problém, o němž chci mluvit.


Nepřesná orientační cena - i to mnohdy stačí

Produktů a služeb, jejichž cena závisí na mnoha předem neznámých faktorech, je - jak už bylo řečeno - poměrně hodně. Není proto divu, že ani názor na zveřejňování orientačních cen u těchto nabídek není jednotný. Dá se říci, že co produkt to jiný názor. Samozřejmě, hodně záleží na zkušenostech. Má-li za sebou firma jedinou realizovanou zakázku a to ještě napůl placenou formou barteru, jen těžko se od jejích představitelů dá očekávat souhlas se zveřejněním ceníku. Ani oni sami totiž pořádně neví, jaké částky mají do ceníku uvést a "střílet od boku" se nikomu nechce. Naopak, firmy, které mají bohaté zkušenosti se zveřejňování ceníku brání protože chtějí chránit své "výrobní" tajemství.

Jak to tedy s těmi ceníky vlastně je? Odpověď se nehledá snadno. Někdo tvrdí, že bez ceníku je web neúplný, jiní naopak argumentují, že než nepřesné orientační ceny, to raději žádné. Pravda je, jak už to tak bývá, někde uprostřed. Přesto těch, kteří se kloní na stranu ceníků je však přeci jen vyšší a podle všeho stále roste.

Ptáte se na důvod? Je prostý - uživatelé chápou Internet jako zdroj komplexních informací. Nevystačí si proto s odkazem typu "podrobnější informace e-mailem" a podobně se většina z nich staví i ke konstatování, že cenu nelze přesně stanovit bez konkrétního zadání - pokud není připojen alespoň orientační ceník.

Cena je prostě také informace. Dovolím si dokonce tvrdit, že jedna z nejdůležitějších informací, které o produktu může zákazník dostat. Proto pokud ji zákazník nedostane, většinou odejde jinam, kde ji dostane a pokud je s nabídkou spokojen, už neodejde. Žijeme v uspěchané době a lidé chtějí všechno vědět hned. Zvláště pak uživatelé Internetu...


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz