E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


M-komerce se sama od sebe nerozjede

Pavel Hrůza, 1. března 2002, e-komerce.cz

Přestože se do m-komerce vkládají značné naděje (a investice), je na tomto trhu v současné době "ticho po pěšině". Přes rozsáhlou marketingovou masáž ze strany poskytovatelů GSM služeb se kromě vyzváněcích melodií nic moc mobilní cestou nenakupuje ani neprodává. Přišel čas zamyslet se nad touto situací a hledat příčiny.

Jedním z nejpádnějších argumentů zastánců m-komerce byla ve srovnání s osobními počítači nesrovnatelně větší penetrace mobilních přístrojů (GSM telefony, PDA atd.). Vysoká penetrace současných typů přístrojů ovšem sama o sobě nestačí: Drtivá většina majitelů mobilních zařízení je využívá pouze k jejich primárnímu účelu. Kdo se snaží vytvořit si aktivní zkušenost s m-komercí, setkává se buď s nedostatečnou nabídkou nebo technologickými problémy.

Tabulka: Zisky z m-komerce podle regionů (v miliardách USD)

Tabulka
Zdroj: Jupiter Research, 2000

Fundamentální příčiny

Uživatelé mobilních telefonů, jakkoliv mají stále s sebou přístroj, prostřednictvím kterého je možné nakupovat, stále vyžadují u většiny druhů zboží bezprostřední nákupní zkušenost. Jsou zvyklí používat mobilní telefon v případě akutní nutnosti, řešit problém okamžitě, což se neslučuje s dlouhým čekáním na doručení zboží.

Z tohoto důvodu má větší šanci prodej elektronicky distribuovaného zboží, které je možné doručit bez prodlení. Úspěch prodeje vyzváněcích zvuků tuto domněnku potvrzuje. S nástupem GPRS a UMTS technologií s velkou pravděpodobností přibudou mezi zboží úspěšně prodávané cestou m-komerce také multimediální a jiné produkty.

M-komerce může u zákazníků uspět, pokud jim ji přehnaným marketingovým tlakem poskytovatelé nezprotiví dřív, než ji začnou mít rádi. Že marketing není všemocný a zákazníci si do značné míry uvědomují, co jim přináší skutečné výhody, naznačuje i průzkum zájmu o využívání GSM telefonů k provádění transakcí: V roce 2000, kdy vrcholil marketingový tlak na používání m-komerce (vlivů bylo samozřejmě více), zamýšlelo 32% uživatelů mobilních telefonů v USA, Evropě a Asii použít svůj telefon k některému typu transakce. V roce dva tisíce to bylo pouze 12% (v USA podle AT Kerney dokonce jen 3%).


Technologie a infrastruktura

Uspokojivě stále není vyřešena ani otázka zabezpečení mobilních transakcí. Situace se navíc značně komplikuje v případě mezinárodních nákupů. Většímu rozšíření brání také značná nekompatibilita systémů a mobilních přístrojů.

V některých regionech (např. USA) je stále ještě problém zasílání dat prostřednictvím GSM sítě na mobilní přístroje, někteří operátoři dokonce neumožňují zaslat SMS do sítě jiného operátora. Často je nutný roaming v rámci jednoho státního celku, neboť někteří operátoři nemají pokryto celé území.

Z technického hlediska není problém vyrábět mobilní zařízení (ať už telefony, či kapesní počítače apod.) schopné provozovat dostatečně zabezpečené transakce. Problém je v ceně. Takové zařízení by byly výrazně dražší, což při aktuální snaze výrobců o co největší rozšíření mobilních zařízení prostřednictvím drsné cenové politiky představuje nepřehlédnutelnou překážku.

Analytik Isaac Ro z Aberdeen Group ve svém vyjádření pro Ecommerce Times přirovnal problém m-komerce ke klasickému problému "Bylo dřív vejce nebo slepice?": Současná infrastruktura neposkytuje dostatečné předpoklady k rozvoji m-komerce, takže uživatelé nemají mnoho možností k jejímu využití. Když ale nejsou jasné známky zájmu o m-komerci z řad zákazníků, investice se do m-komerční sféry v dostatečné míře nehrnou.


Podmínky většího rozšíření m-komerce
  • Výhodnější cenové podmínky připojení k síti
  • Mobilní přístroje umožňující komfortnější nakupování a kvalitnější nákupní zkušenost
  • Zabezpečení plateb, ochrana osobních údajů (možným řešením může být nějaký druh mobilní elektronické peněženky)
  • Dostatečná nabídka atraktivních mobilních služeb

I po splnění těchto podmínek se bude prostřednictvím mobilních telefonů prodávat hlavně digitálně distribuované zboží, nebo zboží/služby s možností okamžité dodávky (multimedia, informace, potraviny...)

Jednotlivé body nejsou řazený podle priority - je těžké určit ve kterém místě rozetnout uzavřený kruh. Podle mého názoru je na tahu technologická stránka.

Technologie umožňující pohodlnější a kvalitnější přístup k internetu prostřednictvím mobilních zařízení (hlavně GPRS) se podle odhadu výzkumných agentur dočkají významnějšího rozšíření do roku 2005. S narůstajícím počtem přístrojů umožňujících dostatečnou konektivitu a kvalitnější nákupní zkušenost (zobrazovací technologie) bude splněna značná část technologických požadavků. Řada bude na poskytovatelích služeb.

Pavel Hrůza
pavel.hruza@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz