E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


E-byznysová Evropa dohání USA

Pavel Hrůza, 14. května 2002, e-komerce.cz

Navzdory všeobecně přijímanému názoru, podle kterého evropské podniky co do implementace e-business systémů značně pokulhávají za svými protějšky ze spojených států, Accenture tvrdí, že se evropské podniky na Ameriku mohutně dotahují.

I když jsou firmy ve Spojených státech o něco dál v implementaci informačních technologií, podle Accenture je do 12 měsíců Evropané doženou.

Podle další z relevantních studií, Net Impact sponzorované firmou Cisco, je již nyní situace ve Francii, Velké Británii a Německu, třech nejsilnějších Evropských ekonomikách, velmi vyrovnaná se stavem v USA. Organizace v těchto zemích plánují dokončení implementací internetových obchodních řešení téměř ve stejném časovém rámci jako srovnatelné organizace v USA, které udávají jako cílový rok 2003.

"Internetové obchodní řešení" definovali tvůrci jako "iniciativa kombinující internet, networking, software a výpočetní techniku s cílem zlepšit stávající obchodní procesy nebo vytvořit nové obchodní příležitosti". Dotázané společnosti uvedly, že v roce 2001 použitím e-business řešení ušetřily 9 miliard EUR. Tato suma se do roku 2010 zvedne až na 88 miliard EUR.

Důkaz místo slibů

Kromě výše uvedených údajů existují další důkazy o značném pokroku v evropském e-businessu. Podle zprávy organizace Computer Sciences Corporation, vyplývá z dotazování evropských IT profesionálů, že evropské podniky dávají efektivitě využívání IT systémů, obnově IT systémů a elektronické komunikaci s externími partnery větší priority než podnikatelé ve Spojených státech. Integrace a konsolidace projektů je na čele žebříčku priorit IT oddělení evropských společností i podle výzkumné společnosti Gartner.

Graf: Hlavní strategické e-businessové cíle evropských a amerických společností

Graf: Hlavní strategické e-businessové cíle evropských a amerických společností


Zdroj: Computer Sciences Corporation

Na rozdíl od většiny severoamerických společností, 70% e-businessových projektů v evropských firmách je zaměřeno na vytváření externích vztahů. Podle výsledků výzkumu Computer Science Corporation se společnosti v Evropě více zaměřují na získávání nových zákazníků, kdežto severoamerické firmy si více uvědomují nutnost posilování vztahů se stávajícími zákazníky.

Jiný kraj, jiná priorita

Rozdílné priority evropských společností a jejich protějšků ve spojených státem může být podle eMarketeru způsobena rozdílným ekonomickém klimatem v těchto regionech. Kvůli citelnému zpomalování americké ekonomiky byly tamní podniky nuceny více se zaměřit na co nejefektivnější naložení se stávajícími prostředky a vztahy, kdežto evropské podniky, jichž se ekonomický pokles nedotkl tak silně se mohly dále soustředit na růst a hledání nových oblastí trhu.

Na konci roku 2001, 60% představitelů evropských firem uvedlo pro Accenture, že hodlají zvýšit výdaje do e-komerce v roce 2002. Jen 4% hodlají výdaje do této oblasti snížit.

I když podíl evropské e-komerce na globálním e-komerčním koláči bude letos stále menší než podíl spojených států, náskok se zmenšuje. Většina analytiků se shoduje, že do roku 2005 zmizí úplně a to záměrně nezmiňuji nejoptimističtější předpovědi.

(Elektronickému podnikání v regionu střední a východní Evropy jsme se věnovali ve článku Výhlídky e-komerce ve východní Evropě.)

Pavel Hrůza
pavel.hruza@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz