E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Zeptejte se na NIC.cz

Karel Baláš, 12. února 2002, e-komerce.cz

Domény a doménová jména. Jistě jedno z velkých témat internetu. Správné doménové jméno může svému majiteli vydělat tisíce, naopak špatná doména znamená leckdy značný handicap i pro jinak dobrý projekt. Těšil jsem se, že trochu světla do temných doménových zákoutí vnese poslední setkání First Tuesday. Výsledkem celé diskuse jsem byl mírně řečeno překvapen.

Každý by čekal, že k doménám se bude vyjadřovat ten nejpovolanější, tedy předseda NIC.cz. Kupodivu se tak nestalo. Za současné vedení NIC.cz bohužel nebyl nikdo přítomen a tak nezbývalo než se spokojit s bývalým předsedou představenstva - Richardem Kozou.

Na začátek trochu základních údajů: Je široce známo, že o registraci domén druhého stupně se v České republice stará organizace NIC.cz. Již méně je však známo, že sdružení NIC.cz má právní formu sdružení právnických osob. Z definice vyplývá, že členem NIC.cz se může stát jakákoliv právnická osoba, splňující podmínky dané obchodním zákoníkem. Otázkou samozřejmě zůstává, zda bude přijata a jaká je výše členských příspěvků NIC.cz. Pro zajímavost, Český statistický úřad NIC.cz eviduje jako neziskovou organizaci, poskytující podporu neziskovým organizacím a projektům. Na přímou otázku kolik projektů již NIC.cz podpořila, jsme byli ujištěni lakonickým "žádný".

Avšak zpět k doménám. Registrace domény v TLD úrovni top level domény (čili něco.cz) stojí 1680 Kč. Roční "udržovací" poplatek je pak 800 Kč. Vzhledem k tomu, že rok má 365 dní vychází tento roční poplatek na cca 2.20 Kč denně. Je to málo nebo hodně? A proč za registraci rovných 1680 Kč? A proč zrovna NIC.cz? Na jakých základech byla stanovena tato výše? Otázek mnoho, ale odpovědí poskrovnu. Marně jsem se domníval, že právě bývalý předseda NIC.cz poskytne rozuzlení. Bohužel. Odpovědí přítomným bylo, že výše poplatků je odvozena aproximací cen v zahraničí. Sotva uspokojující odpověď. Někdo může namítnout, že provoz name-serverů a platba technickým správcům znamenají jasně podložené náklady. Ovšem český internet dnešních dnů, to jsou tisíce domén druhé úrovně. Vynásobeno cenou, rázem je zde zajímavá sumička. Kam je ukládána, jaké jsou úroky? Opět fádní odpověď z úst Richarda Kozy: "... dle rozhodnutí sdružení NIC.cz. Nelíbí se vám něco? Staňte se členy sdružení."

Jak vyplývá z meritu věci, NIC.cz je správcem i ostatních TLD domén org, int, milt, edu, gov. Pomineme-li domény mil. (military) a gov (government), které jsou předurčeny pro armádu resp. stání správu, je zde poměrně zajímavá doména org (organisation). Její využívání za přístupných podmínek by jistě uvítaly občanské sdružení, charitativní organizace, nadace apod. Háček je však v tom, že tyto domény NIC.cz přepustil státu, respektive ÚVIS (úřad pro veřejné informační systémy) Proč? Jak se brilantně vyjádřil další ze členů předsedajících Dan Lukeš "... protože stát je nejlepší"... "kdo jiný než stát?". Na základě jakých kritérií byl zvolen stát jako nejlepší vlastník? Protože je to státní moc? Lakonickému sdělení Dana Lukeše: "... že kdo jiný než stát a koneckonců, stát může vypnout vlastně vše, když bude chtít", se mi nechce ani věřit. Tak trochu to připomíná dobu před 12 lety, nikoliv právní stát.

Proč by tedy NIC.cz umožnil registraci těchto domén subjektům, které jsou v odlišných podmínkách než komerční firmy? Jistě, NIC.cz převede domény na stát-ÚVIS a tím se zbaví případné odpovědnosti. Ostatně NIC.cz stejně neposuzuje oprávněnost nároku na určitou doménu. Vyvolaly by se tím další možné komplikace a zdržování. Ovšem pokud by posuzoval oprávněnost, asi by pak mohl zamezit doménovým spekulacím.

Na zprůhlednění celé situace kolem doménové registrace si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Možná že se situace zlepší s existencí nových pravidel NIC.cz pro registraci domén. Možná až budou řešeny doménové kauzy. Snad nezávislý soud konečně určí pravidla hry.


Karel Baláš
karel.balas@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz