E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Business For Youth

Redakce, 21. října 2004, e-komerce.cz

Internet je svobodným místem, kde nezáleží na pohlaví, rase, náboženství ani věku! Jediné, co se na Internetu plně projeví, jsou schopnosti člověka. Právě toho využívají desítky mladých lidí, kteří zde bez předsudků mohou vytvářet kreativní projekty a často i vyvíjet podnikatelské aktivity.Pro podporu ambiciózních mladých lidí, kteří na Internetu skutečně podnikají nebo vytvářejí komerční aktivity, vznikla iniciativa B4Y – Business For Youth. Nulté setkání projektu B4Y proběhne již v pátek 5. listopadu 2004 od 17 hodin.

Myšlenka této iniciativy vznikla na konferenci Junior Internet 2004. Junior Internet (www.juniorinternet.cz) je otevřený projekt pro mladé lidi do 18 let, kteří se zajímají o Internet. Na konferenci se každoročně schází mnoho mladých lidí, z nichž řada se již Internetu věnuje opravdu profesionálně. Někteří z nich provozují internetové projekty, které patří ke špičkám ve svých oblastech i mezi dospělou konkurencí. Tým několika mladých lidí z Junior Internetu přišel s myšlenkou, že by bylo dobré zorganizovat pravidelnější setkání právě pro užší okruh mladých lidí komerčně podnikajících na Internetu.

Hlavní aktivitou B4Y by měla být pravidelná setkání mladých lidí, organizovaná přibližně každé 3-4 měsíce. S myšlenkou pravidelných setkání dospělých IT profesionálů, kde se mohou mezi sebou účastníci kontaktovat a domlouvat další spolupráci, již dříve přišel například projekt First Tuesday. B4Y by měl být v zásadě podobnou akcí, určenou mladým lidem. Mnoho z nich již dnes navzájem spolupracuje na různých projektech. Na Business For Youth by se mohli setkávat tváří v tvář, získávat nové kontakty a známosti, dozvídat se užitečné informace a vymýšlet společně další zajímavé projekty.

Mladí lidé často mají v hlavě zajímavé nápady a business modely, někteří dokonce již vytvářejí úspěšné projekty. Na jejich provoz ovšem potřebují kapitál. Organizátoři by proto rádi na setkání B4Y zvali i dospělé profesionální manažery a podnikatele z oblasti IT, ochotné s mladými lidmi spolupracovat. B4Y by se rád stal prostředníkem, díky kterému se mohou mladí kreativní lidé s dospělými manažery a podnikateli seznámit a případně i navázat nějakou spolupráci. Někteří mladí podnikatelé již s IT firmami úspěšně spolupracují, jiní mají zajímavé projekty, nápady či schopnosti a partnery pro své projekty se teprve snaží najít. Mottem celého projektu je „Business For Youth – Business For You!“ Chceme tím zdůraznit potenciál mnoha mladých lidí hledajících uplatnění, který může být příležitostí i pro IT profesionály.

Celý projekt je tedy určen 4 cílovým skupinám:

 • Mladým lidem, kteří na Internetu vytvářejí vlastní komerčně zaměřené projekty
 • Mladým lidem, kteří umějí programovat, vytvářejí webové stránky, jsou dobrými grafiky atd. a chtějí se do internetových projektů zapojit
 • Manažerům, kteří by rádi navázali spolupráci s mladými lidmi
 • Zástupcům médií, kteří by se rádi dozvěděli, co zajímavého mladí lidé na Internetu vytvářejí

  B4Y bude pojat formou společenského večera, který by měl konkrétní téma. Nulté setkání proběhne v pátek 5. listopadu 2004 od 17 hodin v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Na tomto zkušebním setkání bude představen projekt Business For Youth. Mladí lidé dostanou v diskusi možnost vyjádřit svůj názor na tento projekt a podílet se na jeho utváření. Čestným hostem večera bude Marek Prokop, specialista na internetové obchodní strategie a marketing. Provozuje internetový magazín Sova v síti, poradenské centrum Dobrý web, je autorem knihy o kaskádových stylech a vede vlastní společnost Prokop Software. Po jeho přednášce na téma „Podnikatelské příležitosti na Internetu a čeho se vyvarovat“ budou mít mladí účastníci možnost konfrontovat s ním své názory v otevřené diskusi. Poté již bude následovat volný program s občerstvením, během kterého bude prostor pro různé kuloárové diskuse, předávání kontaktů apod. Informace o tom, jak se přihlásit, jsou dostupné na webové stránce projektu (www.b4y.cz).

  Projekt bude mít rovněž webové zázemí. Na internetové adrese www.b4y.cz bychom rádi umisťovali různý doprovodný obsah. Mohly by zde být zveřejněny nabídky na spolupráci od mladých lidí i pro mladé lidi. Rádi bychom zde rovněž zveřejňovali zajímavé materiály o mladých lidech na Internetu, různé case studies i informace o této problematice v mezinárodním měřítku.

 • Redakce
  redakce@e-komerce.cz  Copyright © e-komerce.cz