E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


CZ.NIC: Změna systému registrace "v pravý čas"

David Kozák, 3. října 2003, e-komerce.cz

Ten den se měl stát přelomovým v historii českého Internetu. Jak už to tak s přelomovými dny ale bývá, realita nakonec byla mnohem prozaičtější. Ano, mluvím o 15.9.2003, kdy se oficiálně změnil systém registrace domén v ccTLD .CZ. Ovšem opravdová změna nastane až o něco později - dost pozdě na to, aby CZ.NIC ještě stačil vyinkasovat platby za domény registrované před 1.9.1999.

Trocha historie na úvod

Ač se to může zdát neuvěřitelné, ani sdružení CZ.NIC, zodpovědné za správu národní domény .CZ, není věčné. Dokonce ani není tak "staré" jako český Internet sám. A protože i v dobách před CZ.NIC někdo musel zajišťovat registraci domén, byla tato činnost svěřena společnosti Eunet Czechia.

Sdružení CZ.NIC začalo registrovat domény teprve od 1.9.1999. Aby nevznikly problémy držitelům domén, kteří si je registrovali ještě prostřednictvím Eunet Czechia, převzal CZ.NIC tyto domény automaticky pod svou správu. Domény byly nově zaregistrovány a CZ.NIC jejich držitelům rozeslal výzvy k úhradě udržovacího poplatku. Datum expirace platnosti registrace pak bylo změněno tak, aby udržovací poplatek platil 12 měsíců ode dne nové registrace, to je od data odeslání výzvy.

Datum expirace domén registrovaných před 1.9.1999 tak bylo po "zásahu" CZ.NIC nastaveno na říjen. Výzvu k úhradě udržovacího poplatku přitom CZ.NIC rozesílá zhruba měsíc před tímto datem...


Vhodně zvolené datum

Mezi domény registrované před 1.9.1999 patří nejen většina "známých jmen" českého Internetu, ale samozřejmě také řada dalších. A všem končí platnost udržovacího poplatku v průběhu měsíce října. To znamená, že výzvy k úhradě jim rozeslal v průběhu září CZ.NIC. Co z toho plyne? Nic moc, jen tolik, že žádný z držitelů neměl šanci zaplatit zvolenému registrátorovi (ti, podle oficiálního harmonogramu budou moci zahájit svou činnost nejdříve 13.10.) a CZ.NIC si vhodně zvolenou strategií pojistil příjem.

CZ.NIC se své pozice vzdával jen velice nerad. To je vcelku pochopitelné. Dá se přitom předpokládat, že nebýt nejrůznějších tlaků, včetně požadavků z Evropské unie, svých "jistých" by se sdružení nevzdalo nikdy. Pozice monopolního, tedy nikým neohrožovaného lídra, se nikdo dobrovolně nevzdá.

Tlak byl ale příliš velký a CZ.NICu navíc reálně hrozilo, že by o svůj "zlatý důl" mohl přijít úplně. Proto byl nakonec na změnu systému registrace ochoten přistoupit. Vzdal se sice monopolu, ale když se to vezme kolem a kolem, zase až tolik neztratil. Zatímco dříve se musel starat o registrace domén a další povinnosti, teď tuto povinnost předá Registrátorům. A ti za tuto "poctu" ještě zaplatí.


Lépe to asi dopadnout nemohlo

Tak, jak se pomalu ale jistě blíží datum, kdy začnou oficiálně fungovat první "nezávislí" registrátoři, začíná se stále jasněji ukazovat, že CZ.NIC asi nemohl dopadnout lépe. Představenstvu sdružení se podařilo přesvědčit valnou hromadu, aby nesnižovala původně navržené velkoobchodní ceny domén (což by podle propočtů představenstva mělo znamenat, že zisk CZ.NIC dosáhne v příštím roce 11 milionů korun nebo ještě více). Sdružení přeneslo většinu svých dosavadních povinností na registrátory. A hlavně... zůstalo rozhodujícím subjektem národní domény .CZ.


David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz