Hledáme projekty k odkoupení nebo investici

Redakce, 14. května 2003, e-komerce.cz

Máte zajímavý internetový projekt, ale nepřináší vám peníze? Chcete projekt prodat? Nebo hledáte investici v řádu statisíců?

Placená inzerce


Česko-německý investor hledá zajímavé internetové projekty, splňující některé z následujících kritérií:
  • Projekty s vysokou návštěvností - do této kategorie patří existující projekty s velkým počtem zobrazených stran v řádu statisíců stran/měsíc a více. Projekty vykazující provozní ztrátu nejsou překážkou, stejně jako projekty bez obchodního modelu.
  • E-ziny - projekty, i neexistující, vertikálně oritentovaného zpravodajství s potenciálem růstu.
  • Zajímavé nápady - ostatní zajímavé myšlenky a realizace.

Projekty spadající do alespoň jedné z uvedených kategorií jsme připraveni odkoupit nebo financovat. I když hranice není striktně stanovena, máme zájem především o projekty v ceně do 1 mil. Kč. V oblasti financování projektů jsme připraveni jednat o investicích již v řádu statisíců Kč.

Zájemce o posouzení svého projektu prosíme o vyplnění tohoto dotazníku.Komentář redakce e-komerce.cz

Protože si náš zákazník přeje jednat pouze s vážnými uchazeči, bude veškerá počáteční korespondence ve věci vašich návrhů vyřizována a zpracovávána určenými spolupracovníky redakce. Nevyhovující projekty budou vyřazeny, zástupci vyhovujících projektů budou požádáni o doplňující údaje, případně předložení business plánu atd. Majitelé vybraných projektů budou osloveni s žádostí o schůzku se zástupcem investora.

Všechny vámi poskytnuté informace považujeme za důvěrné.
Redakce
redakce@e-komerce.cz