CEO má nové vedení

Redakce, 31. října 2002, e-komerce.cz

Minulý týden rada Centra pro elektronický obchod (CEO) zvolila do svého čela nového předsedu a ustanovila i chybějící místopředsedy. Vedením CEO byl pověřen Vít Skála.

Od června 2002, kdy dosavadní předseda CEO Vlastimil Veselý ze své funkce odstoupil, byl vedením CEO dočasně pověřen Vít Skála, člen rady CEO od února 2002.

Na říjnovém zasedání rady CEO byl Vít Skála oficiálně potvrzen jako nový předseda CEO. Na posty místopředsedů byli zvoleni tito zástupci z rady CEO: Vlastimil Veselý (First Tuesday CZ) - zodovědnost za oblast networkingu a komunit, Michal Zálešák (Web Projects) - zodpovědnost za oblast e-government, Pavel Šťovíček (Logos spol. s r.o.) - zodpovědnost za oblast portálů a Dalibor Wijas (B2B Centrum a.s.) - zodpovědnost za oblast bezpečnosti elektronického obchodování. V radě CEO, která je výkonným orgánem tohoto sdružení, dále působí: Petr Hujňák (Per Partes Consulting, s.r.o.), Robert Paskovský (WEBCOM a.s.), Emil Čelustka (ABC Systems, s.r.o.) a Petr Hanáček (VUT v Brně).

I pod novým vedením se chce CEO profilovat jako vysoce odborná komunita lidí, kteří se pohybují v oblasti e-business a e-commerce, navzájem si vyměňují informace a zkušenosti, a to formou osobních setkávání i elektronické komunikace. Větší důraz bude kladen na vnitřní výměnu informací a vzdělávání v rámci této komunity, jakož i na rozvíjení vztahu s obdobnými organizacemi v České republice i v zahraničí. Tematickým zaměřením zodpovědnosti jednotlivých místopředsedů chce CEO zdůraznit oblasti, kterým se bude v nadcházejícím období cíleněji věnovat.

Centrum pro elektronický obchod je odborná sekce České společnosti pro systémovou integraci. Sdružuje 17 kolektivních a 82 individuálních členů z řad komerční, státní i neziskové sféry. Díky této skladbě členů může CEO vystupovat jako nestranný odborný partner pro státní i komerční sféru. Svou činnost sdružení zahájilo v roce 1998, kdy vzniklo jako první odborná sekce ČSSI. Pro své členy CEO pořádá 2x - 3x ročně setkání s krátkým odborným programem. Především kolektivní členové mají možnost výrazné prezentace na akcích, kterých se CEO aktivně účastní a na WWW stránkách www.e-commerce.cz a Virtuálního informačního parku. Členové CEO získávají slevy na vstupné na řadu odborných konferencí a seminářů (např.: Internet & Business Live), mohou zdarma dostávat časopis Systémová integrace, jsou přednostně informováni o zajímavých komerčních nabídkách a mohou čerpat i z dalších výhod částečně uzavřené odborné komunity. CEO bylo realizátorem projektu ESIS a i nadále bude usilovat o zapojení do některého z mezinárodních projektů.

Vít Skála (32 let) je absolventem lesnické fakulty v Brně. Je zakladatelem prvního lesnického portálu v České republice a zakladatelem a majitelem společnosti Lesnictvi.cz, s.r.o. Členem CEO je od roku 2000. Spolupracuje se sdružením BMI, publikuje v odborných tištěných i elektronických médiích. Je ženatý, má dvě děti, pochází z Prahy a nyní se svou rodinou žije v menší obci na Českomoravské vrchovině. Společnost Lesnictvi.cz, s.r.o. kromě provozu lesnického portálu a poskytování komplexních internetových služeb provozuje i Obchodní portál zabývající se monitorováním a podporou internetových obchodů v České republice.


e-komerce.cz komentuje
V poslední době se toho na poli sdružování se do profesních organizací a asociací děje docela dost. Asi nejstarší a největší APEK navenek nevykazuje prakticky žádnou činnost, skoro jakoby v reakci na to vznikla před nedávnem Asociace.BIZ. V mezičase CEO zápasí o svou identitu, zastřenou nečitelnými zkratkami (ČSSI, CEO, VIP) a doménami s rozhodně ne nativními názvy, a několik dalších organizací/sdružení/asociací zaniklo nebo jen živoří bez vnějších známek života (APO). Jak se změna na postu předsedy CEO projeví, ukáže čas ...

Redakce
redakce@e-komerce.cz