Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Jak je Plzeňsko připraveno na elektronické obchodování?
Vedou si západočeské firmy v elektronickém obchodování lépe než severomoravské? Mají jihočeské podniky náskok v připravenosti na rozvoj e-businessu před jihomoravskými? Až donedávna se odpovědi na podobné otázky nutně pohybovaly v rovině odhadů či hádání z kávové sedliny.
Autor: Jaroslav Winter    Datum: 12.9.2001
Studie: E-komerce v České republice
Díky spolupráci se společností Polish Market Review, Ltd. Vám nyní můžeme nabídnout ucelenou studii elektronické komerce v České republice. Zpráva obsahuje hloubkovou analýzu elektronické komerce v ČR a detailně objasňuje faktory přispívající k vývoji a expanzi tohoto oboru.
Autor: Redakce    Datum: 30.8.2001
Lidé se nejčastějí připojují přes volného poskytovatele
Domácí využití internetu by mělo neodborné uživatele především uspokojit v ohledech nalezení svých oblíbených stránek se zprávami a informacemi, stažením několika empétrojek či koukání na stránky s hvězdičkou.
Autor: Jiří Juránek    Datum: 29.8.2001
Hospodřské výsledky IT firem za druhý kvartál
30. června skončilo druhé čtvrtletí roku 2001. Přichází doba zúčtování a většina společností v těchto dnes zveřejňuje své finanční výsledky za toto období. Přínášíme nyní souhrn výsledků společností z IT sféry. Seznam není konečný a bude průběžně doplňován.
Autor: Redakce    Datum: 1.8.2001
Čeští manažeři jsou přepracovaní a na pokraji zhroucení
Podle celoevropského průzkumu zaměřeného na komunikaci mezi firmami a jejich zaměstnanci (B2E), který si objednala společnost NEXTRA, je u manažerů v České republice pravděpodobnější, že budou strádat z psychického napětí nebo poruch v důsledku pracovních postupů, než jak tomu je ve většině evropských zemí. 41% českých manažerů má pocit, že práce vážným způsobem ovlivňuje jejich duševní stav - díky tomu se Češi stali národem, který je v Evropě po Slovácích druhým nejnáchylnějším ke zhroucení.
Autor: Redakce    Datum: 31.7.2001
Ve všední dny je na internetu 800 tisíc Čechů
Součástí výzkumu nákupního chování uživatelů internetu v rámci projektu ON-LINE SHOPPING 2001 uskutečněném společností GfK Praha v květnu - červnu 2001 bylo i zjišťování průběhu připojení k internetu v jednotlivých dnech a denních časových pásmech v závislosti na místě přístupu k internetu, zájmech a demografických charakteristikách uživatelů. Exklusivně pro čtenáře e-komerce.cz přinášíme část tohoto výzkumu.
Autor: Redakce    Datum: 24.7.2001
Jižní Morava má k e-komerci blíže než jih Čech
Rozdíly v připravenosti firem různých regionů na elektronické obchodování odhalily již první dvě kola z cyklu seminářů a výzkumů o e-businessu, který pořádají v sedmi regionech ČR společnost TELE2 a sdružení BMI. Výzkumy ve firmách do 100 zaměstnanců pro ně uskutečnila v květnu v Brněnském kraji a v červnu v Budějovickém kraji společnost DEMA.
Autor: Tisková zpráva    Datum: 11.7.2001
Obrat českých intenetových obchodů vzrostl o více než 100%
Celkový objem obratu z internetového prodeje v roce 2000 u dotazovaných obchodníků činil 636 mil. Kč. Uvádí to výzkum společnosti GfK a APEKu s názvem On-line Shopping 2001.
Autor: Redakce    Datum: 10.7.2001
První výsledky výzkumu Online Shopping 2001
Na pondělní prezentaci spol. GfK byly představeny výsledky nového ročníku výzkumu ON-LINE SHOPPING, který byl uskutečněn ve spolupráci GfK a APEK. Přinášíme první část výsledků, z nichž mj. vyplívá, že zkušenost s nákupem přes internet má již 34 % uživatelů.
Autor: Redakce    Datum: 29.6.2001
Rozvoji B2B obchodu brání nedostatek marketingu
Podle nové studie Accenture brání rozvoji B2B obchodu nedostatek marketingu více, než brání jeho masivní a neefektivní nasazení rozvoji obchodu B2C. Zatímco společnosti obchodující v segmentu B2C utrácejí nepřiměřeně vysoké částky za neefektivní marketingové kampaně, v segmentu B2B je situace opačná a marketingové aktivity společností jsou téměř nulové.
Autor: Redakce    Datum: 28.6.2001