Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Instantní řešení pro SMS komunikaci v byznysu - ACTIVE GATEWAY
Komunikace prostřednictvím SMS je pro velkou většinu národa běžnou a také velice oblíbenou formou interakce s okolím. Pro mnohé uživatele mobilních telefonů dokonce tato forma komunikace představuje hlavní způsob kontaktu s nejbližšími lidmi. Obliba SMSek je dokonce tak velká, že stále častěji tímto způsobem řeší marketingovou podporu svých aktivit - zejména spotřebitelské soutěže - i velké nadnárodní firmy. Mohou ale něco podobného použít i malé a střední firmy, pro které je vývoj vlastního systému příliš drahý?
Autor: David Kozák    Datum: 30.3.2002
Démonické CRM
K činnosti podnikatele patří i starost o zákazníka. Toto poznání platí odpradávna, od doby počátků obchodování. Vztahy k zákazníkům a ošetření prodeje jsou součástí každého podnikatelského záměru. Bez počítačů a softwarových aplikací se dnes téměř žádný podnikatel neobejde.
Autor: Pavel Sklenář    Datum: 27.3.2002
Jak dlouho trvá implementace podnikových systémů?
Různé odborné články, tématické přehledy a firemní propagační materiály nás informují o době zavedení ERP (CRM, SCM, B2B řešení apod.) v určitém konkrétním podniku nebo o průměrné době zavedení jisté části podnikového IS. Jak dlouhá je skutečná doba zavedení takového systému?
Autor: Pavel Sklenář    Datum: 20.3.2002
Úvod do CRM
V posledních několika letech se soustřeďuje značná pozornost na systémy CRM. Customer Relationship Management System nebo systém řízení vztahů se zákazníky je poměrně nový pojem pro dávno používané podnikové aplikace související s marketingem, odbytem a službami pro zákazníky. Nový přístup je ve způsobu jejich sjednocení s dalšími aplikacemi s důrazem na úplné a detailní znalosti chování zákazníka spolu s neustálou komunikací podniku se zákazníkem.
Autor: Pavel Sklenář    Datum: 15.3.2002
"LRM" - možná se budeme učit další zkratku
S růstem a vývojem trhu podnikového softwaru se začínají objevovat nová pole a vznikat nové specializace. Jako první vznikly systémy označované ERP (Enterprise Resource Planning), z nichž se později vyčlenily systémy na správu vztahů se zákazníky (CRM) a systémy na řízení dodavatelsko - odběratelského řetězce (SCM). Právě z posledně jmenované skupiny nástrojů se začíná vyčleňovat skupina aplikací pod zkratkou LRM.
Autor: Pavel Hrůza    Datum: 14.3.2002
Co znamená ERP? (úvod do problematiky)
Enterprise Resource Planning System (ERP) je již více než 10 let fenoménem podnikových aplikací a IS/IT vůbec. V článku si připomeneme podstatu obsahu pojmu ERP. Je charakterizován jako komplexní softwarový balík, umožňující účelně a efektivně řídit podnikové zdroje (finanční zdroje, investiční majetek, pracovní zdroje, zásoby apod.).
Autor: Pavel Sklenář    Datum: 12.3.2002
Platební systémy mohou vydělávat velké peníze
Mikroplatební a platební systémy mohou, jak dokazují zkušenosti z USA, vydělávat nemalé peníze. Ovšem jen v tom případě, že budou využívány k velkým platbám. Americké společnosti PayPal.com se nedávno podařil krok, na který jsme podle mnoha odborníků měli ještě dlouho čekat - úspěšný vstup na burzu. Jedná se přitom o první takto úspěšný IPO od krize dot.com firem v roce 2000.
Autor: David Kozák    Datum: 7.3.2002
M-komerce se sama od sebe nerozjede
Přestože se do m-komerce vkládají značné naděje (a investice), je na tomto trhu v současné době "ticho po pěšině". Přes rozsáhlou marketingovou masáž ze strany poskytovatelů GSM služeb se kromě vyzváněcích melodií nic moc mobilní cestou nenakupuje ani neprodává. Přišel čas zamyslet se nad touto situací a hledat příčiny.
Autor: Pavel Hrůza    Datum: 1.3.2002
Případová studie: CRM v České pojišťovně
Ještě před nedávnem byla Česká pojišťovna jedinou pojišťovnou na českém trhu. Sladká jistota monopolního gigantu byla ukončena v roce 1991, kdy došlo v souvislosti s ekonomickými a politickými změnami v zemi také k postupnému otevírání pojišťovacího trhu.
Autor: Pavel Hrůza    Datum: 28.2.2002
E-learning v praxi
Celoživotní vzdělávání je již nějaký čas nezbytným předpokladem pro "přežití" v dnešním světě, v němž informace je hybnou silou všeho (nebo alespoň téměř všeho). Pro firmy je stejně důležité vzdělávání zaměstnanců, partnerů a samozřejmě - v přeneseném slova smyslu - také zákazníků. Jak ale tyto potřeby naplnit v době, která je zároveň hyperaktivní a množství volného času se stále citelněji zmenšuje? Jednou z možností je e-learning.
Autor: David Kozák    Datum: 20.2.2002