Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Vytváříme firemní web - část 5. (Firemní INTRANETY)

Vzhledem k tomu, že bych rád záběr našeho seriálu poněkud rozšířil z čisté tvorby webovských stránek na malou výpravu za možnostmi, které nám všem využití internetu ve firmách nabízí, tak se dnes posouváme ze zaměření externího (externě orientované www) více do oblastí možného využití uvnitř firmy (intranet, B2B, systémy podpory služeb klientům – CRM apod.).

V čem se liší firemní intranet od stránek na internetu? A liší se vůbec něčím? Určitě ano, ale tady si o tom ještě mnoho neřekneme! Zaměřím se spíše na problémy intranetů v jejich počáteční fázi vývoje (firma začíná či začala).

Jak jsme si již dříve řekli základem při vytváření webovských stránek je vědět pro koho jsou a co tím chceme sdělit cílovému publiku. Cílové publikum je u intranetu velmi snadno odhalitelné - jsou to všichni pracovníci ve vaší firmě. Co jim chcete sdělit? Nejspíše co se děje nového, jaké nové klienty máte, jaké chcete získat, jaká jsou školení, jaká je nová strategie, jaké jsou hospodářské výsledky, atd. V případě velkých firem jsou velice užitečné a praktické také informace o struktuře jednotlivých oddělení, jména lidí na daných pozicích, nové pracovní příležitosti, nové kampaně a nové výrobky.

Problémy současných intranetů jsou založeny hlouběji ve firemních kulturách než by se mohlo zdát – např. některá oddělení nechtějí poskytovat informace, vedení si myslí, že téměř vše je tajné, všechny směrnice a informace musí stejně kolovat v papírové formě, management nepoužívá výpočetní techniku (ano, i takové firmy existují!), atp. Pokud už něco takového jako intranet nakonec vznikne, tak není třeba se tím moc zatěžovat, protože se to nedá prodat – ”když to ti z IT chtějí, tak ať si to udělají”. Navíc, to co je u externě zaměřených stránek, většinou je celkem jasné, není u intranetu zdaleka samozřejmostí – tedy že musí existovat zodpovědná osoba, která koordinuje vstupy z různých částí firmy a která zajistí jednotný vzhled.

Proto snadno najdete firmy, kde je každé oddělení zodpovědné za své vlastní stránky – za jejich vzhled, obsah, strukturu a které aktualizuje, když vyjde čas. Některá oddělení poskytují více informací, některá žádné. Někdo aktualizuje informace měsíčně, někdo jednou za rok. Vznikne tak neproniknutelné bludiště, do kterého se raději nikdo nepouští, aby se neztratil. :(

Další otázkou, kterou řada firem řeší je, kolik informací by se mělo na firemním intranetu objevit? Já tvrdím, že všechny! Tedy co nejvíce. Každý uživatel musí mít definována přístupová práva, která zajistí, aby viděl informace relevantní pro jeho funkci a pro jeho oblast. Jsem samozřejmě pro co největší informační otevřenost, ale ne všechny informace jsou pro všechny a po chvíli využívání pouze pro informační účely, kdy by se měla většina pracovníků naučit chodit pro informace právě tam, se může intranet posunout do úrovně pracovního nástroje, systému výměny dokumentů zajišťujícího nejen prvotní a základní funkci informační, ale v propojení s vašimi finančními a plánovacími a jinými (např. ERP, CRM) systémy také funkce workflow a podpory pracovních postupů.

Stejně jako u vašich webových stránek, nejde u intranetu o to co všechno může být, ale spíše o to s rozmyslem a cíleně začít. Uživatelé si na něj postupně zvyknou a pokud bude obsahovat aktuální a srozumitelné informace společně s funkčním vyhledáváním, zvyknou si na něj ještě rychleji a snadněji.

Jaký je tedy postup? Nejprve si vytvořte představu co tím chcete dosáhnout a jaké informace chcete poskytovat. Potom vytvořte tým lidí z různých oddělení, kteří zajistí ten správný obsah (viz. seriál č. 3) a určete někoho kdo bude za celou věc a její fungování zodpovědný (tým nebo člověk). Navigace, vyhledávání a struktura stránek musí být jednotné pro všechna oddělení. Roztřiďte informace podle důležitosti a citlivosti a určete přístupová práva. Vyškolte zaměstnance a zajistěte pomoc pro méně gramotné v počáteční fázi. Umístěte na intranet alespoň jednu funkci či informaci, kterou potřebují všichni zaměstnanci, dáte jim tak důvod začít! Uvažujte o zdokonalení vašich procesů skrze využití intranetu, elektronických dokumentů, elektronické komunikace s klienty a dodavateli (chtěl bych se tomuto tématu věnovat později).

(Další díl: Aliance a partnerství)
Autor: Petr Palán
Datum: 25. července 2000 Profil autora  

Petr Palán

Nezávislý eBusiness konzultant pracující pod značkou NALAPNET.COM
Působil mj. v Samba Digital Media, PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen
Zaměřuje se na využití moderních technologií v podnikové sféře pro zefektivnění informačních toků (interně/externě), logistiky a marketingu


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz