Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Vytváříme firemní stránky - část 1. (Zákazníci a obsah!)

Tento článek by měl být prvním ze série článků zabývajících se problematikou tvorby a hodnocení efektivity firemních webů. Tento seriál vám nabídne náměty k zamyšlení a příklady týkající se efektivnosti tvorby, údržby a využití vašich webovských stránek i stránek konkurenčních. Rád bych se pokusil o jednu část seriálu týdně, takže mi držte palce.

Ačkoliv se technologie stále mění a zlepšuje, internetové prezentace se stávají více personalizované a generované individuálně pro každého návštěvníka, několik podmínek pro skutečně kvalitní web zůstává stále stejných. Jejich splnění vám sice nezaručí, že budete mít nejnavštěvovanější stránky, ale bez nich k vám nikdo podruhé nezavítá. Je to něco jako etiketa pro diplomata.

Tady je tedy ono výchozí desatero:

1) Identifikuj své klienty/zákazníky;
2) Urči cíl své prezentace;
3) Poskytuj relevantní obsah (ve vztahu k 1 a 2);
4) Vizuálně uprav stránky tak, aby reflektovaly 1-3;
5) Poskytni takovou strukturu stránek, která odráží požadavky zákazníka;
6) Vytvoř závěrečné akce (tzn. výsledkem interakce se stránkami musí být nějaká akce);
7) Skutečně splň všechny sliby ke kterým jsi se na stránkách zavázal;
8) Zajisti nástroje pro kontinuální monitoring a analýzu požadavků návštěvníků stránek;
9) Definuj měřítka pro hodnocení úspěšnosti svých stránek;
10)Pravidelně aktualizuj všechny údaje a reviduj funkčnost!!!

Všichni bychom měli mít toto neustále na paměti a ti z nás, kteří tvoří či se chystají vytvořit "něco" na WWW pro svojí firmu by si toto měli vepsat na záchodové dveře! Kdyby se tímto všichni řídili, tak by byl web nádherné místo pro život. Co se pod jednotlivými body vlastně skrývá se pokusím přiblížit dále.


Zákazníci

Každá firma, která si umí odpovědět na otázku, proč dělá to co dělá ví, kdo jsou její zákazníci. To, že na internetu můžete poskytnout informace a nabídnout služby milionům lidí neznamená, že jsou všichni vašimi zákazníky. Zpráva připravovaná pro všechny a pro nikoho může zanechat vaše zákazníky naprosto chladné, protože si vůbec nevšimnou, že je určena jim! (Zpráva říkám tomu co chceme komunikovat klientům skrze váš web.) Tato zpráva musí zaujmout především vaše cílové klienty! Ano, na vaše stránky se může podívat každý, ale vy nebudete plýtvat energií a penězi na lidi, kteří jsou zde náhodou. Nechceme si přeci zaplnit naše klientské databáze údaji o lidech které vůbec nezajímají naše produkty/služby/informace. V této souvislosti může stát za úvahu nastavení určité bariéry pro nechtěné náhodné návštěvníky, např. registrace, symbolická platba, výrazné specifikum obsahu. Zde bych chtěl upozornit, že nejsem zastáncem těchto praktik, ale mnoho úspěšných webů je využívá pro selekci návštěvníků svých stránek.

Hlavně si pamatujme - i na WWW platí, že základním prvkem masové komunikace je cílové publikum! Proto první co je potřeba udělat, je zamyslet se nad tím, kdo jsou vaši zákazníci, co dělají na internetu, proč hledají vaše stránky a co tím chtějí získat? Potom teprve můžeme začít připravovat odpovídající obsah a grafickou úpravu pro uspokojení jejich potřeb (např. Web design studio bude chtít mít stránky nabité efekty a vizuálními triky, zatímco výrobní firma se bude snažit o maximum přehledně zpracovaných textových informací o produktech) a našich záměrů (např. prodej produktu, informovat o novém výrobku, informovat o své firmě, nadchnout je pro pravidelné návštěvy mého serveru - samozřejmě!, atd.).


Proč vlastně děláme webovskou prezentaci?

Další nutnou podmínkou (když už víme s kým chceme komunikovat) je jasný cíl, který je znám jak tvůrci tak příjemci (publiku). U www prezentace to platí dvojnásob! Existuje jich totiž nepřeberné množství a lidé, kteří něco hledají nejsou ochotni prohledávat všechny vaše stránky, jestli na nich náhodou není něco co by mohli potřebovat! Proto první informací na kterou narazí musí být - proč jste vytvořili takovéto stránky a co jim mohou nabídnout.

Mnoho lidí se domnívá, že cílem dostatečným cílem je být tam! Není to bohužel pravda. Každá stránka by měla mít svůj definovaný cíl a možnost jak změřit, jestli se podařilo ho dosáhnout.

Zjistit zda-li se podařilo splnit náš cíl a uspokojit očekávání našich zákazníků pomůže jedině pravidelná analýza návštěvníků, jejich pohybu po stránkách a jejich struktury, počtu pravidelně vracejících návštěvníků a v jakých intervalech a jak se tito potom chovají na stránkách, apod. Tyto záležitosti je třeba monitorovat pravidelně z log souboru vašeho serveru. Nemluvím jen o tzv. TOP TEN vašich nejvíce/nejméně navštěvovaných stránek, nejzajímavějších témat, výrobků atd., ale o analýze pohybu po stránkách (odkud-kam-za jak dlouho-kdy se odhlašují). Informace potom vypadá např. takto - 20% našich nových návštěvníků se vrací znovu na naše stránky během 2 týdnů a 15% z nich se odhlašuje po přechodu na stránku 3, kde je odkaz na koupi produktu. Proč? Je možné, že akce přichází příliš brzy, možná je potřeba odkaz na srovnání výhodnosti koupě tohoto produktu, zajímavější prezentace nebo lepší navigace nabízející alternativní možnosti pohybu.

Celé úsilí směřuje k tomu, aby návratnost vaší investice do tvorby a údržby vašeho webu byla co nejvyšší a nejrychlejší. Neustálým zlepšováním a úpravami prováděnými na základě zmiňované analýzy se brzy dopracujete k webu podle představ vašich cílových (doufejme i pravidelných) návštěvníků.

Na závěr si vypůjčím užitečné informace opět z marketingu. Všechno o čem jsem se dosud zmiňoval lze shrnout do následujících kroků, kterými by se měl tvůrce webu snažit provést každého návštěvníka.

VZBUDIT POZORNOST -> VYVOLAT ZÁJEM -> VYTVOŘIT POTŘEBU -> VYVOLAT AKCI

Hodně štěstí nám všem!

(Další díl: Udělátka, která musíte mít)

Autor: Petr Palán
Datum: 4. května 2000 Profil autora  

Petr Palán

Nezávislý eBusiness konzultant pracující pod značkou NALAPNET.COM
Působil mj. v Samba Digital Media, PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen
Zaměřuje se na využití moderních technologií v podnikové sféře pro zefektivnění informačních toků (interně/externě), logistiky a marketingu


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz