Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Situace na trhu platebních karet v ČR

Přinášíme vám statistická čísla okolo platebních karet v České republice. A jsou to čísla velice zajímavá. V kombinaci s cenovou politikou bank naznačují další strategii finančních ústavů v této oblasti. Při pohledu na tato čísla je mimo jiné jasné, proč banky bezprostředně poté, co vyhnaly své zákazníky od přepážek, v letošním roce zpoplatnily výběry z bankomatů.

Statistické údaje použité ve článku pocházejí ze stránek Sdružení pro bankovní karty a zachycují stav za rok 2001. I když členy tohoto sdružení nejsou všechny banky působící na trhu v České republice, údaje sdružení se značně blíží skutečnosti na trhu platebních karet.

Počet vydaných karet
EC/MC
Maestro
VISA
VISA Electron
AmEx
Ostatní
Celkem
Počet vydaných karet
671.250
1.685.917
359.564
1.715.182
26.490
200.499
4.658.902
Podíl na trhu
14,4%
36,2%
7,7%
36,8%
0,6%
4,3%
-
Dělení podle platnosti
Mezinárodní
41,5%
96,4%
78,6%
21,8%
100%
0,04%
55,5%
Tuzemské
58,5%
3,6%
21,4%
78,2%
0%
48,1%
42,2%
Dělení podle kreditu
Debetní
96,9%
100%
91,7%
100%
99,7%
48,1%
96,7%
Kreditní
2,9%
0%
8,1%
0%
0%
0%
1%
Charge
0,2%
0%
1,7%
0%
0,3%
0%
0,05%
Dělení podle provedení
Embossované
100%
0%
100%
0%
100%
0,04%
22,7%
Neembossované
0%
59%
0%
100%
0%
48,1%
60,2%
Čipové
0%
41%
0%
0%
0%
51,9%
17,1%

Tabulka vykazuje určité chyby (ty pocházejí ze zdroje, kde chybí rozdělení Ostatních karet takovým způsobem, aby výsledek dával 100%), přesto je velice zajímavá. Za povšimnutí stojí především dominance omezeně použitelných neembossovaných karet (60,2% trhu), ale také překvapivě vysoký podíl čipových karet (17,1% trhu, téměř polovina z toho díky kartám Maestro). Zajímavé údaje jsem zvýraznil červeně.

Z tabulky také vyplývá odlišné chování dvou největších konkurentů, MasterCard a VISA, a bank které je zastupují na našem trhu. Zatímco u VISA v poměru 8:2 platí embossovaná = mezinárodně platná a neembossovaná = tuzemská, MasterCard postupuje přesně naopak - prakticky všechny karty Maestro jsou mezinárodně platné a jen 4 z 10 embossovaných karet jsou mezinárodně platné. Zajímavá je i skutečnost, že počet embossovaných a současně mezinárodně platných karet obou společností je prakticky shodný.


Počet obchodních míst


EC/MC

Maestro

VISA

VISA Electron

AmEx

Celkem

Počet provozoven

34.016

15.904

33.069

16.363

14.835

38.956

Podíl z celkového počtu provozoven

87,3%

40,8%

84,9%

42%

38,1%

-

Dělení podle typu vybavení

POS (on-line)

16.788

16.373

16.816

16.843

5.588

18.998

Pouze imprinter

16.895

0

14.300

0

10.531

25.758

Ani zde nedoporučuji ověřovat součty, ale pro vytvoření si obrázku o realitě trhu jsou tato čísla dostačující. Výrazně vyšší použitelnost embossovaných karet způsobují především provozovny, které jsou vybaveny pouze imprintery. V drtivé většině jsou to restaurace a drobné obchůdky. Tito obchodníci měli ve smlouvě sjednaný limit (odvozený od velikosti průměrného nákupu a ochoty banky nést riziko), který určoval operace, které nebylo nutné ověřovat telefonicky a ty nadlimitní, pro které obchodník musel získat autorizační kód v karetním centru banky. Nicméně poslední kroky českých bank jsou velmi podivné - banky ruší obchodníkům s imprintery limity a nutí je volat do karetního centra pokaždé. Patrně chtějí, aby se náklady obchodníků s imprintery vyrovnaly těm, kteří si pořídili podstatně dražší on-line terminál.


Počet a objem uskutečněných transakcí
EC/MC
Maestro
VISA
VISA Electron
AmEx
Ostatní
Celkem
Počet transakcí
Celkem
6.885.135
4.920.004
4.823.286
5.125.647
132.064
0
21.886.186
V tuzemsku
89,7%
98,6%
83,8%
99,1%
50,2%
-
92,4%
V zahraničí
10,3%
1,4%
16,2%
0,9%
49,8%
-
7,6%
Objem transakcí v tisících Kč
Celkem
12.176.202
6.151.810
9.161.656
5.013.648
393.366
0
32.896.682
V tuzemsku
80,6%
98,3%
75,2%
98,7%
34,7%
-
84,6%
V zahraničí
19,4%
1,7%
24,8%
1,3%
65,3%
-
15,4%
Použití bankomatů (ATM)
Počet transakcí
15.694.772
26.867.682
5.850.988
45.539.596
203.976
3.152.368
97.579.382
Podíl na celkovém počtu transakcí
16,1%
27,5%
6,0%
46,7%
0,2%
3,2%
-
Objem transakcí v tis. Kč
49.643.414
63.771.514
22.175.283
85.639.543
1.484.050
4.145.180
226.858.984
Podíl na celkovém objemu transakcí
21,9%
28,1%
9,8%
37,8%
0,7%
1,8%
-

Tato tabulka je bezesporu nejzajímavější:

  • všimněte si převažujícího způsobu používání karet v Česku - na jednu platbu kartou připadají 4,5 výběrů z bankomatů, finančně pak na tisíc korun zaplacených v obchodě připadá 6.900 Kč vybraných z bankomatu
  • uvedený poměr je ale dobré rozlišit - u embossovaných karet na jednu platbu kartou připadá pouze 1,8 výběrů z bankomatů a na tisíc korun zaplacených v obchodě je to 3.370 Kč z bankomatu, u neembossovaných karet je to 7,2 výběrů z bankomatů na jednu platbu a 13.380 Kč vybraných na tisíc korun zaplacených - neembossované karty jsou tedy převážně používány pouze pro výběr z bankomatů
  • zajímavé je i chování majitelů jednotlivých typů karet při nakupování - zatímco majitelé neembossovaných karet se chovají prakticky stejně, u embossovaných karet více nakupují majitelé karet VISA. V průměrném počtu nákupů na vydanu kartu vedou o 30%, ve výdajích na tyto nákupy vedou dokonce o 40%.
  • majitelé embossovaných karet nakupují v průměru 11,2x za rok a utratí při tom celkem 20.550 Kč na každou kartu
  • majitelé neembossovaných karet nakupují jen 3x za rok a utratí 3.280 Kč

Při pohledu na tato čísla snad každému musí být jasné, proč banky bezprostředně poté, co vyhnaly své zákazníky od přepážek, v letošním roce zpoplatnily výběry z bankomatů. Při průměrné ceně 10 Kč za výběr to totiž činí cca. 1 miliardu korun ročně. Nedomnívám se ale, že by právě tato částka byla cílem. Je pouze psychologickým faktorem, který má v celkové bilanci zajistit posun používání karet od výběrů z bankomatů (loni 227 miliard Kč) směrem k platbám kartou. Zde je totiž profit bank i karetních společností podstatně větší. Majitel karty má sice transakci zdarma, ale obchodník za ni platí provizi v průměru 2,5% z obratu. Očekávaná změna chování zákazníků tak bankám přinese následný a prakticky bezpracný zisk.

Autor: Emil Čelustka
Datum: 3. června 2002 Profil autora  

Emil Čelustka

Redaktor serverů e-komerce.cz a světNotes.cz.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Jiří Novák
Nesprávná interpretace
03.06.2002 14:41
PS
Komentář
03.06.2002 18:58
Evžen Suk
Platební karty
04.06.2002 02:30
Emil Čelustka
RE: Nesprávná interpretace
04.06.2002 09:53
Emil Čelustka
RE: Komentář
04.06.2002 11:28
Emil Čelustka
RE: Platební karty
04.06.2002 11:38
Pavel
PIN
04.06.2002 18:02