Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Malý krok pro legislativu, velký skok (nejen) pro e-komerci

Pokud stejně jako já, patříte mezi lidi, kteří se neumí podepsat dvakrát úplně stejně, mohla by vás potěšit následující událost. Dne 23. září byl oficiálně zveřejněn návrh zákona o elektronickém podpisu. Jde o nejpokrokovější verzi zákona o elektronickém podpisu v Evropě. Autory návrhu zákona jsou pánové doc. Mates a doc. Smejkal. Vypracování zákona samotného iniciovalo Sdružení pro informační společnost (www.spis.cz.)

Přijetí návrhu zákona, by znamenalo zabudování legislativního rámce do bouřlivě vyvíjející se oblasti digitální ekonomiky. Podle mínění odborníků, tak česká legislativa dostala šanci mít nejpokrokovější verzi zákona, zabývajícího se elektronickým podpisem v Evropě

Pokud je tedy řeč o digitálním podpisu, je tím míněn podpis jako unikátní, jednoznačné číslo. Nepřenosné, jedinečné pro každý digitální dokument. Toto číslo samotné obsahuje dvě složky: První, tajnou, chápejme jako náš "osobní" podpis nebo-li privátní klíč, druhou, chápejme jako jednoznačný identifikátor tohoto podpisu nebo-li veřejný klíč, sloužící k identifikaci osobního klíče-podpisu.

V čem spočívá přínos zákona?
Pokud uzavíráme smlouvy , vyplňujeme přihlášky, objednávky apod. v papírové podobě, musí být tyto dokumenty podepsané. Bez našeho podpisu ztrácejí listiny svou právní platnost a závaznost..Taktéž podpis, jehož platnost si nelze žádným způsobem ověřit, pozbývají platnosti. To stejné platí i pro dokumenty v digitální podobě. Avšak narozdíl od psaného dokumentu lze za digitální považovat jakýkoliv soubor dat(video sekvence, zvukové soubory atd.) V návrhu zákona tomuto označení odpovídá termín "datová zpráva". Tedy, komunikace prostřednictvím digitálních dokumentů vyžaduje dodržování stejných pravidel hry, avšak uskutečňovaných jinými prostředky. Hlavním přínosem zákona je tudíž zrovnoprávnění dokumentů psaných a digitálních. A to je představuje problém. Řešení přichází právě v podobě zákona o elektronickém podpisu. Tato "technická" norma určuje nejen, jakým způsobem dokument "podepsat", ale také jak později jinou osobou podpis bezpečně autentizovat. Celá problematika digitálního podpisu je mnohem, mnohem složitější,než se může z výše uvedených řádků zdát.

Možnosti, které se nám přijetím zákona otevřou, jsou opravdu velmi široké. Přijetím zákona o digitálním podpisu se nám dává nejen prostor pro lepší, bezpečnější a tudíž přitažlivější komunikaci v obchodní sféře, ale také možnost budoucí komunikace "digitální" cestou se státní správou. (pokud na to ovšem bude připravena). Pak teprve můžeme směle prohlásit, že naše společnost vstoupila do očekávané informační éry.
Autor: Karel Baláš
Datum: 15. prosince 1999 Profil autora  

Karel Baláš

Student Fakulty humanitních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Teorie komunikace
Praxe: Multimédia team Škoda-auto, Expandia Banka


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz