Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Homeworking v Západní Evropě

Podle průzkumu provedeného společností LogicaCMG nejsou západoevropské podniky zatím schopny využít potenciál technologií umožňujících práci z domova.

V rámci průzkumu bylo dotázáno 275 společností ze sektorů: finanční služby, státní úřady, průmyslová výroba, maloobchod, těžba a zpracování ropy, energetika, telekomunikace, média a IT.

Přibližně 10% firem umožňuje všem nebo skoro všem zaměstnancům pracovat mimo kancelář. Převážně se jedná o práci v sídle zákazníka, práci o víkendech či během cestování. Dalších asi 25% společností tutéž možnost nabízí jen managementu.


Graf 1: využití nástrojů vzdáleného přístupu


Zajímavý je i přehled používaných přístrojů:
  80% - mobilní telefony
  70% - notebooky
  17% - PDA
  10% - Smart telefony
  0% - Bluetooth - pod hranicí měřitelnosti
Notebooky nejvíce používají ve Francii, Německo zase jasně vede v PDA, kde vykazuje dvojnásobek oproti průměru sledovaných států. U posledních dvou položek, smart telefonů a technologie Bluetooth, většina společností očekává výrazný rozvoj používání až v příštích dvou letech.

82% dotázaných senior manažerů tvrdí, že možnost pracovat mimo sídlo firmy přineslo jejich organizacím „excelentní benefity“.

A jak to vidí zaměstnanci? Ti za hlavní přínosy považují:
70% - možnost pracovat kdekoliv
60% - možnost využívat "mrtvý" čas
57% - možnost být neustále v kontaktu s týmem
50% - možnost komunikovat odkudkoli
50% - možnost brát si práci domů
40% - nárůst produktivity


Překážky a problémy

Z pohledu vrcholových manažerů jsou mezi problémy na prvním místě ztráta informací o činnosti pracovníka (48%), na druhém místě náklady (30%). Většina vrcholových manažerů ovšem uváděla, že o tom příliš neví, protože tyto problémy posouvají na své podřízené a sami se snaží koncentrovat na strategické záležitosti podnikání organizace. Řada vrcholových manažerů dokonce neví, jaké technologie a k čemu jejich zaměstnanci využívají.

Obecně platí, že HR manažeři nevěří, že by možnost pracovat mimo kancelář mohl být faktor, který zvýší spokojenost zaměstnanců a zlepší jejich motivaci. Většinou je to pro ně záležitost spojená s možností brát si v době velkého pracovního tlaku práci domů.

Mezi HR manažery se neukázal žádný výrazný trend připravovat a implementovat pravidla pro práci mimo kancelář. S tím souvisí přesvědčení většiny HR manažerů, že to nijak neovlivní firemní kulturu a pracovní procesy. Výraznou výjimkou z tohoto pravidla je Německo, kde je tento problém vnímán jako klíčová záležitost.

Naopak 70% vrcholových manažerů je přesvědčeno o nutnosti mít jasná firemní pravidla pro využívání možnosti pracovat mimo kancelář. Přes 80% firem také nějakou formu takových pravidel má, ale jen ve čtvrtině podniků se jejich přípravy účastnilo HR oddělení.


Závěry studie
 • I když je vidět výrazný růstový trend, většinou je tomu stále tak, že možnost pracovat mimo sídlo firmy zůstává vyhrazena pro management.
 • Jen menšina společností má pro tuto oblast komplexní pravidla spojená s podnikovou strategií. Mnoho manažerů má za to, že to je jen omezený technický problém a delegují to na své podřízené. S tím souvisí riziko roztříštěného podniku, kde se řada činností rozvíjí bez jasné koordinace.
 • Oddělení HR má velmi často zásadní roli pro to, že je to zaměstnancům umožněno. Ale jen ve čtvrtině podniků se HR účastní tvorby pravidel pro využívání těchto technologií. Neexistuje ani shoda v tom, jak mají taková pravidla vypadat.
 • HR oddělení si často ani nejsou vědoma záležitostí, které je třeba řešit? Jak je tomu se zaměstnaneckými benefity? Jak s monitorováním jejich práce? Co školení? A co otázka firemní identity a loajality? Jak bude vypadat týmová spolupráce? Jaký dopad to bude mít na vztahy mezi kolegy?
 • Technologie umožňující pracovat mimo kancelář nepřinesou benefity, pokud tyhle věci nebudou řešeny. A jsou to HR oddělení, která v tom musí hrát aktivní roli
 • Teoreticky je jasné, že by mobilní práce měla přinést zvýšení produktivity práce jednotlivých zaměstnanců, lepší využívání času, snížení nákladů na infrastrukturu (kanceláře atd.) a možnost být v užším kontaktu se zákazníkem. Ale aby bylo těchto přínosů skutečně dosaženo, musí se jednat o řízený proces změny s jasným cílem.
  Autor: Emil Čelustka
  Datum: 15. dubna 2003   Profil autora  

  Emil Čelustka

  Redaktor serverů e-komerce.cz a světNotes.cz.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz