Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Jak hospodařily ICT společnosti v roce 2001

V průběhu prvních měsíců letošního roku společnosti uzavírají své hospodaření za loňský rok. K ve světě běžné praxi zveřejňování finančních výsledků se i letos přidalo pár tuzemských firem, průkopníků informační otevřenosti. Přinášíme nyní souhrn výsledků společností z ICT sféry. Článek budeme průběžně doplňovat.

Společnost InWay - Zvýšení obratu

Společnost InWay, poskytovatel připojení a služeb Internetu (ISP a ICP) a jeden z prvních poskytovatelů bezdrátového připojení k Internetu v ČR, pokračuje ve svém růstu a zvyšuje meziroční nárůst obratu ze svých služeb Internetu v roce 2001 o 50%, tedy na 70 miliónů korun. Výnosy z pevných připojení k Internetu přitom vzrostly za stejné období o 57%. Informace o bilanci loňského obchodování společnosti zatím nejsou známy.

InWay je vlastníkem licence k poskytování Veřejné telefonní služby a budování Veřejné telekomunikační sítě a se začátkem roku 2002 vstoupila na trh i jako telekomunikační operátor.


Telenor - V roce 2001 rekordní zisk

Předběžný zisk před zdaněním norské společnosti Telenor za rok 2001 dosáhl výše 1.15 miliardy USD, což je nejlepší výsledek v historii Telenoru. Zisk před zdaněním je o 930 milionů USD vyšší než v roce 2000. K rekordnímu výsledku přispěly zejména kapitálové výnosy a vyšší příjmy z provozování mobilních i pevných sítí.

Telenor proinvestoval v roce 2001 celkem 2,1 miliardy USD. Největší investice ve výši 360 milionů USD byla určena společnosti Digi.Com provozující mobilní síť v Malajsii. V únoru letošního roku koupil Telenor zbylé akcie maďarského provozovatele mobilní sítě Pannon GSM za 920 milionů USD a stal se tak stoprocentním vlastníkem této společnosti.

V důsledku oslabení trhu s informačními technologiemi loni na podzim přijala společnost Telenor několik opatření. Omezila využívání konzultantů, snížila počet zaměstnanců, nepřijímá nové zaměstnance a snížila cestovní výdaje.

Společnost Telenor - jeden z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů ve Skandinávii - působí v mezinárodním měřítku v oblasti mobilní komunikace, Internetu, v komunikačních službách založených na protokolu IP, satelitních službách a placených televizních službách. V České republice je Telenor vedle své regionální kanceláře (Country Office) plně nebo částečně zastoupen následujícími společnostmi Telenor Česká republika, Telenor Networks, Nextra Czech Republic a DCIT.


KPNQwest - Růst na všech frontách

Za dvanáct měsíců období končícího 31. prosince 2001 vykázala společnost KPNQwest, přední panevropská firma v oblasti datových komunikací a hostingu, celkové tržby 810.1 milionu EUR, což znamená nárůst o 75.5% oproti roku 2000. Tržby za komunikační služby vzrostly o 74,8% na 740,9 milionu EUR oproti 423.9 milionu EUR v předchozím roce. Celkově za rok 2001 oznámila firma KPNQwest kladnou hodnotu ukazatelů EBITDA 13,7 milionu EUR ve srovnání se ztrátovou částkou 122,5 milionu EUR z roku 2000.


TELE2 - Přes 3 milióny nových zákazníků,

Švédská společnost TELE2 AB, přední evropský poskytovatel alternativních telekomunikačních služeb, dosáhla ke konci loňského roku počtu 15 milionů zákazníků, což činilo nárůst o 29%, v oblasti mobilní telefonie dokonce až o 45%.

· provozní tržby v roce 2001 vzrostly o 54% (na 25 085 mil. SEK / 86 920 mil. Kč)
· aktivity švédské TELE2 v oblasti mobilní telefonie v roce 2001 dosáhly marže EBITDA ve výši 54% a zaznamenaly zvýšení tržeb o 20%
· ukazatel EBITDA dosáhl 1 699 mil. SEK (5 887 mil. Kč); (v roce 2000 - 371 mil. SEK; -1 286 mil. Kč)


Intel - Těžký rok...

Společnost Intel Corporation oznámila příjmy za čtvrté čtvrtletí 7 miliard USD, což je o 7% více než v předcházejícím období a v meziročním srovnání o 20 procent méně. Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí bez nákladů souvisejících s akvizicemi byl 998 miliónů USD, což je o 52% více než v předcházejícím období a o 62% méně než ve stejném období předcházejícího roku. Zisk za čtvrté čtvrtletí před započtením nákladů spojených s akvizicemi činí 0.15 USD na akcii, což je 50% nárůst z 0.10 USD ve třetím čtvrtletí a 61% pokles z 0.38 USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2000.

"Rok 2001 byl pro celé odvětví hrozným rokem," řekl Craig R. Barrett, prezident a generální ředitel společnosti. "Navzdory těmto podmínkám jsme uvedli atraktivní nové produkty včetně prvního procesoru na světě, který pracuje rychlostí 2 GHz. Také jsme posílili podíl na trhu a vydělali přes jednu miliardu USD. Podařilo se nám rychle rozjet výrobu naší špičkovou technologií 0.13mikronového procesu a začali jsme vyrábět na 300mm plátech."


Nokia - Solidní výsledky i v roce 2001

Společnost překročila plánovaný zisk pro čtvrté čtvrtletí a významně posílila svůj podíl na trhu s mobilními telefony. Jorma Ollila, předseda a generální ředitel společnosti Nokia, komentoval uplynulý rok slovy: "Pro tento rok byl charakteristický silný konkurenční boj, neobyčejná nestálost a oslabená globální ekonomika. Díky silnému a soustředěnému týmu se nám i v tomto prostředí podařilo zvýšit prodej, udržet si solidní ziskovost a dosáhnout mimořádně silného provozního cash flow 6,5 miliard EUR.."

Výsledky za celý rok 2001 v porovnání s výsledky za celý rok 2000:
- čistý prodej vzrostl o 3% na 31 191 miliónů EUR (v roce 2000 to bylo 30 376 miliónů EUR)
- předběžný provozní zisk dosáhl 5 237 miliónů EUR (5 861 miliónů EUR), provozní marže byly 16.8% (19.3%)
- předběžné vyrovnání v roce 2001 dosáhla úrovně 1 875 miliónů EUR
- předběžný čistý zisk byl 3 789 miliónů EUR (4 027 miliónů EUR)
- předběžný zisk na akcii (rozředěný) byl 0,79 EUR (0.84 EUR)
- vykázaný (IAS) čistý zisk byl 2 200 miliónů EUR (3 938 milióny EUR) a vykázaný zisk na akcii (rozředěný) byl 0,46 EUR (0.82 EUR)

Správní rada společnosti Nokia navrhne vyplatit za rok 2001 dividendu 0.27 EUR na akcii.


ET NETERA - Růst obratu

V roce 2001 dosáhla společnost ET NETERA tržeb ve výši 17.5 milionu korun. I přes stagnaci na trhu moderních informačních technologií jde ve srovnání s rokem 2000 o nárůst o téměř 45%.

"Naší hlavní snahou v roce 2002 bude nadále pokračovat ve zvyšování efektivity práce, kde vidíme pro další rozvoj firmy stále určité rezervy. Cílem je zároveň udržení tempa růstu obratu a udržení a posílení vztahů s našimi klienty," uvedl finanční ředitel společnosti ET NETERA Ing. Martin Palička.

Společnost ET NETERA je projektově orientovaná firma se silným partnerským portfoliem, která dodává kompletní e-businessová řešení na klíč a pomáhá svým klientům využít nové pracovní postupy, obchodní příležitosti, nové způsoby komunikace se zákazníky i zaměstnanci a další možnosti, které informační technologie poskytují.


eBanka hospodařila v roce 2001 se ziskem

eBanka dosáhla ve svém hospodaření zásadního obratu a loňský rok podle předběžných výsledků ukončila se ziskem po zdanění ve výši 7,2 mil. Kč. Bilanční suma se zvýšila v roce 2001 o téměř 75% a na jejím konci přesáhla 10 mld. Kč při kapitálové přiměřenosti 35%. eBanka nyní poskytuje své služby více než čtyřnásobku klientů než před rokem. Klienti si v bance uložili finance v hodnotě 6 miliard korun.

"Rok 2001 jednoznačně potvrdil, že přímé bankovní služby jsou trendem, o které je zájem a kterým se nevyhne žádná moderní banka. eBanka tímto směrem vykročila jako první a její investice se začíná zhodnocovat," říká předseda představenstva a generální ředitel Roman Mentlík a dodává: "Kladného výsledku jsme dosáhli o 2 roky dříve (Než si Česká pojišťovna s eBankou při svém vstupu dohodla, pozn. red.) díky dynamickému nárůstu klientely, ukončení stabilizačního programu a výrazné úspoře nákladů."

Zájem o služby přímého bankovnictví potvrdilo 400% zvýšení počtu klientů, což představuje konečných 193 000 klientů oproti původním 40 290. Ke konci roku 2001 eBanka evidovala téměř 380 tisíc vydaných platebních karet ve srovnání s 164 tisíci ke konci roku 2000. Meziroční nárůst tedy činí 131%. Důvodem zvýšení obou hodnot je úspěšný rozvoj spolupráce v rámci skupiny České pojišťovny, zejména projektu ČP Finance a spoluprací se sesterskou společností Home Credit.

Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 121% a k 31.12.2001 činily 143.3 mil. Kč. Zvýšily se i čisté výnosy z poplatků a provizí - o 70%. Tato položka dosáhla ke konci roku hodnoty necelých 155 mil. Kč. Provozní náklady klesly ve srovnání s plánem o čtvrtinu a vzhledem k výstavbě sítě Klientských center ke konci roku představovaly zhruba 640 mil. Kč. Primární vklady klientů se zvýšily na 6 mld. Kč, což představuje nárůst o 122%.


SAS - Váží si zaměstnanců

Zatímco hospodářská krize a politická nestabilita donutily mnohé firmy v roce 2001 k rozpočtovým škrtům a propouštění, SAS, největší soukromě vlastněná softwarová společnost na světě, nejenže přijímal nové zaměstnance, ale 25. rok za sebou dokonce vykázal růst výnosů. Společnost SAS v roce 2001 téměř zdvojnásobila počet svých prodejních sil v USA a dále přijímá nové zaměstnance jak pro oblast prodeje, tak pro výzkum a vývoj.

"Situace SASu v České republice je velmi podobná, tzn. že také neustále rozšiřujeme naše aktivity a přijímáme nové zaměstnance," říká Zdeněk Panec, ředitel českého zastoupení společnosti SAS. "V roce 2001 vzrostly naše tržby na českém trhu o 37% a v letošním roce očekáváme podobný růst. Abychom uspokojili rostoucí požadavky našich zákazníků, musíme samozřejmě rozšiřovat i náš tým."

V žebříčku časopisu FORTUNE "100 nejlepších firem, pro které chtějí lidé pracovat," se společnost SAS umístila na 3. místě. SAS je navíc jednou ze dvou firem, které se v tomto žebříčku drží mezi první desítkou po celou dobu existence tohoto hodnocení, tedy 5 let.


SAP ČR - Rekordní výsledek

Společnost SAP v ČR získala 31 nových zákazníků, mj. Transgas, Čechofracht a Jihomoravskou energetiku; mySAP.com tvořil 74% softwarových tržeb

Společnost SAP ČR, významný dodavatel e-business řešení na českém trhu, dosáhl za rok 2001 růstu celkové tržby o 23% na 1.7 miliardy Kč v porovnání s rokem 2000, kdy obrat činil 1.38 miliardy Kč. Firma v roce 2001 upevnila své výsadní postavení v segmentu podnikových e-business řešení, když tržby z e-business softwaru mySAP.com (včetně řešení pro elektronická tržiště MarketSet) tvořily 74% z celkového obratu za software SAP dodaného v roce 2001 na český trh (oproti 40% v roce 2000). Podle posledního nezávislého průzkumu IDC dominuje firma SAP i nadále trhu podnikových aplikací v ČR s většinovým podílem.

Loni si aplikace a řešení SAP vybrala řada nových a významných zákazníků, například Transgas, Čechofracht, Jihomoravská energetika (JME), Stavo Artikel nebo Statutární město Liberec. Celkový počet nových mySAP.com zákazníků vzrostl na 32 (+152% oproti roku 2000), počet všech mySAP.com zákazníků se tak ke konci roku 2001 zvýšil na 53. Kontrakt na řešení mySAP.com v roce 2001 podepsal např. Unilever, Makro, FIC CZ, Philip Morris, Pražská teplárenská, Škoda Machine Tool či Tescoma.

Jedním z nejvýznamnějších projektů pro české zastoupení SAP vloni bylo dokončení implementace e-business infrastruktury v elektronickém obchodním tržišti CenTrade.


Sybase - Odhady analytiků překonány

Společnost Sybase zakončila rok 2001 s 346 miliony dolarů v peněžních prostředcích a peněžních investicích, včetně rezervy 3.4 milionu dolarů. To představuje částku ve výši zhruba 3,51 dolaru na akcii na konci čtvrtého kvartálu. Sybase i v průběhu tohoto čtvrtletí pokračovala ve výkupu svých akcií, ke konci roku jí zbývaly prostředky na výkup v objemu 140 milionů dolarů.

Sybase i nadále pokračuje v získávání zajímavých klientů v nejrůznějších obchodních segmentech. V oblasti financí Sybase využila své renomé na Wall Street k tomu, aby získala zákazníky jako Guardian Life Insurance, ADP, Merrill Lynch, West LB Panmure, New York Mercantile Exchange, California Federal Bank, Cendant Corporation a Moore Capital. Sybase také získala další významné klienty z oblasti zdravotnictví, včetně firem Synavant, eCHN, HealthNow a Physician‘s Tele Network. Další noví zákazníci pocházejí z telekomunikačního sektoru, např. Gan Su Telecom Sichuan, Shan Xi Telecom, Xin Jiang Telecom, ChungHwa Telecom Co. a Globe Telecom.


Compaq - Silná pozice na IT trhu

Výsledky prodeje společnosti Compaq v ČR za kalendářní rok 2001 vycházejí z údajů nezávislé společnosti IDC. Celkový jednotkový prodej Compaqu vzrostl v roce 2001 o 44,6 % a Compaq dosáhl 17% podílu na trhu podle počtu dodaných jednotek. Podíly na trhu v jednotlivých produktových segmentech byly následující:
· desktopy 15,6 % (1 místo)
· notebooky 20,1 % (2. místo)
· Intel servery 35,5 % (1. místo)

Compaq obsadil vedoucí pozici ve dvou sledovaných produktových segmentech ze tří - v desktopech a Intel serverech. Na trhu desktopů mu patří 15,6 % trhu při meziročním nárůstu prodeje o 44,1 %. Na trhu serverů s procesory Intel zaujímá Compaq 35,5% podíl a dosáhl růstu dodávek o 10 % ve srovnání s předchozím rokem. V oblasti notebooků zvýšil Compaq svůj tržní podíl na 20,1% při meziročním nárůstu prodeje o 61,1 % a v tomto segmentu mu v České republice patří druhá příčka.


LLP Group - 23% meziroční nárůst

Tržby společnosti za rok 2001 dosáhly 246 miliónů Kč (6.48 miliónů USD) a čistý zisk představoval 9,7 miliónů Kč (0,255 miliónů USD). Pražská pobočka a současně vedení společnosti - LLP Praha - se na celkových příjmech podílela 42%.

"Rok 2001 byl pro naši společnost dobrým rokem, ve kterém jsme dosáhli významných obchodních úspěchů. Ve srovnání s předcházejícím obdobím, které se vyznačovalo mírnou stagnací, tak opět nastartoval náš růst," říká Adam Bager, zakladatel a prezident společnosti LLP Group. "Hlavním motorem tohoto růstu byl stejně jako v předchozích letech prodej a implementace ERP řešení SunSystems."

Tržby společnosti LLP Group vzrostly v roce 2001 o 1.21 mil. USD, což představuje meziroční nárůst o 23%. Také pokračovala východoevropská expanze této původně české firmy, když v létě byla otevřena v Polsku již sedmá pobočka. Počet zaměstnanců LLP Group vzrostl v roce 2001 ze 100 na 130.


IDS Scheer - Růst ziskovosti i obratu

Společnost IDS Scheer ČR, nabízející software a poradenství v oblasti zlepšování podnikových procesů, dosáhla za rok 2001 při obratu 7.1 milionů Euro EBIT 1.1 milionu Euro, což činí 15.5%. Růst obratu oproti roku 2000 činil 31%. Celá skupina IDS Scheer dosáhla obratu téměř 161 milionů Euro, což znamená ve srovnání se 125,8 milionu Euro v předcházejícím roce 28% růst obratu.

V roce 2002 představenstvo IDS Scheer očekává růst obratu ve výši 15% a EBIT ve výši 8%. Na konci roku 2001 zaměstnávala skupina IDS Scheer 1 457 zaměstnanců, což znamená ve srovnání s 1 306 zaměstnanci na konci roku 2000 růst o 12%.

Mezi nejvýznamnějšími světovými zákazníky, kteří v poslední době podepsali kontrakty s IDS Scheer, jmenujme alespoň Airport Singapore, US Navy, Oko Bankki (Finsko), Telia Mobile (Švédsko), Bystronic Laser (Švýcarsko), Paperlinx Australia, GlaxoSmithKline (Polsko), Rijecka Banka (Chorvatsko), Nationale Health Insurance Fund of Bulgaria (NHIF), Jihomoravská energetika (Česká republika), Swisscom, Tele DK (Dánsko) či Erste Bank of Austria.


ATLAS.CZ - Expanze na východ

Provozovatel portálu Atlas.cz vykázal za rok 2001 konsolidovaný obrat 43.5 mil. Kč. Rok 2001 zahájila společnost Atlas.CZ expanzí do zahraničí, kde zaznamenala značný úspěch.

Portál Atlas.sk na Slovensku místní internetoví uživatelé vynesli na vrchol žebříčků návštěvnosti. Na Ukrajině byl místními odborníky a profesionály z oblasti internetu ukrajinský Atlas (Atlasua.net) ohodnocen jako nejlepší portál, který nejvíce odpovídá požadavkům uživatelů.

Zuzana Paulinová, Sales Director společnosti Atlas.CZ. a dodává: "Nejvýznamnější změnou je fakt, že se internetový reklamní trh zprofesionalizoval a začal se chovat podle běžných pravidel mediálního trhu. Poptávka se formovala především v oblasti nadstandardních reklamních produktů, zaznamenali jsme odklon od klasické proužkové reklamy. ... Zkvalitnění služeb portálu ATLAS.CZ se projevilo zejména ve 4. čtvrtletí, kdy naše příjmy začaly výrazně vzrůstat."

Pokud chcete patřit mezi pionýry informační otevřenosti mezi firmami, můžete nám zaslat informace o hospodaření vaší společnosti za rok 2001 na adresu redakce.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 20. února 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz