Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Situace na trhu platebních karet v ČR II.

Po roce a jednom měsíci se vracíme ke statistickým číslům okolo platebních karet v České republice. I tentokrát jsou to čísla velice zajímavá. Navíc můžeme srovnávat rok 2002 s rokem 2001. Pokusím se také vyhodnotit, jak dopadly mé loňské závěry.

Statistické údaje použité ve článku pocházejí ze stránek Sdružení pro bankovní karty a zachycují stav za 1. čtvrtletí roku 2003. Ani letos není možné konstatovat, že sdružení zastupuje všechny bankovní subjekty operující na trhu v ČR, přesto si pozorný čtenář všimne skutečnosti, žesss počet členů sdružení se rozrostl. Statistická čísla pocházející od nových členů mohou znamenat určité zkreslení v porovnávání s rok starými údaji, ale i přesto věřím, že porovnání je zajímavé.

Počet vydaných karet
EC/MC
Maestro*
VISA
VISA Electron
AmEx
Ostatní
Celkem
Počet vydaných karet
680.856
2.068.584
469.242
2.147.048
30.424
370.242
5.766.396
Podíl na trhu
11,8%
35,9%
8,1%
37,2%
0,5%
6,4%
-
Změna k 2001
- 2,6%
- 0,3%
+ 0,4%
+ 0,4%
- 0,1%
+ 2,1%
+ 23,8%
Dělení podle platnosti
Mezinárodní
49,6%
98,3%
86,3%
65,8%
100%
2,1%
73,2%
Tuzemské
50,4%
1,7%
13,7%
34,2%
0%
97,9%
26,8%
Dělení podle kreditu
Debetní
96,4%
99,9%
85,7%
99,1%
100%
17,6%
92,6%
Kreditní
3,6%
0,1%
14,0%
0,9%
0%
0%
2,0%
Charge
0,03%
0%
0,3%
0%
0%
82,4%
5,3%
Dělení podle provedení
Embossované
100%
0%
100%
0%
100%
0,9%
20,5%
Neembossované
0%
60,5%
0%
100%
0%
22,2%
60,4%
Čipové
0%
39,5%
0,03%
0%
0%
76,9%
19,1%
* Pro potřeby této tabulky jsem sečetl výsledky karet EC/MC Elektron a Maestro.

Oproti stavu na konci roku 2001 se počet vydaných platebních zvýšil o 23,8% ze 4.658.902 na 5.776.396 na konci prvního čtvrtletí 2003. Celkově poklesl tržní podíl společnosti MarterCard, především v případě emossovaných platebních karet, které co do počtu nevykázaly prakticky žádný nárust. Uvedená čísla ale neorážejí skutečný meziroční vývoj na trhu, ale také pro nás zkreslující nárust počtu členů Sdružení pro bankovní karty.

Zajímavý je velký nárust podílu mezinárodně platných karet z 55,5% na 73,2%, na kterém se podílí především změna u karet VISA Electron, kde je nárust z 21,8% na 65,8%. Obrovský skok naznačuje, že Česká spořitelna změnila politiku a začala namísto tuzemských karet vydávat mezinárodně platné karty VISA Electron. Narovnává se tím jedna z anomálií, na které jsem před rokem upozornil.

O 100% na nynější 2% vzrostl podíl kreditních karet, šťastnější jsou majitelé karet VISA, Neujaly se charge karty, jejichž podíl na trhu klesl. Situaci zachraňuje společnost CCS, výměnou starých petrokaret za nové, čipové charge karty. Díky CCS povyskočil podíl čipových i charge karet o 2 resp. o 5,3%.

Díky slabým výsledkům karet EC/MC poklesl celkový podíl embossovaných platebních karet na trhu z 22,7% na 20,5%.


Počet obchodních míst


EC/MC

Maestro

VISA

VISA Electron

AmEx

Celkem

Počet provozoven

38.823

22.987

37.844

25.643

16.361

44.773

Podíl z celkového počtu provozoven

86,7%

51,3%

84,5%

57,3%

36,5%

-

Dělení podle typu vybavení

POS (on-line)

23.468

21.220

23.410

23.410

8.222

26.152

Pouze imprinter

15.345

0

14.190

0

8.139

18.621


Počty obchodníků přijímajících platby platebními kartami za rok a 1/4 povyrostly o téměř 15%. Rostou i počty obchodníků ve všech kategoriích našeho rozdělení karet podle značek.

Rostou počty obchodníků vybavených on-line terminály POS (Point Of Sale), naopak jen zanedbatelně klesají počty obchodníků přijímajících karty EC/MC či VISA pouze prostřednictvím imprinterů. Přesto se za rok poměr mezi POS:imprinter obrátil ve prospěch on-line terminálů. Tlak bank na obchodníky, avizovaný již před rokem je tedy zřejmý a záměry také - pouze obchodníci s POS jsou schopni přijímat platby autorizované prostřednictvím PIN, za které banka nenese žádnou odpovědnost.


Počet a objem uskutečněných transakcí
EC/MC
Maestro
VISA
VISA Electron
AmEx
Ostatní
Celkem
Počet transakcí
Celkem
9.369.287
9.300.936
7.080.286
9.898.482
117.258
49.611
35.815.952
V tuzemsku
90,6%
98,9%
87,9%
99,1%
54,4%
72,3%
94,4%
V zahraničí
9,4%
1,1%
12,1%
0,9%
45,6%
27,7%
5,6%
Objem transakcí v tisících Kč
Celkem
13.963.986
8.931.780
9.905.542
9.103.722
345.207
234.119
42.484.356
V tuzemsku
83,8%
98,0%
78,0%
98,5%
39,7%
67,2%
88,1%
V zahraničí
19,2%
2,4%
22,0%
1,7%
60,3%
32,8%
13,0%
Použití bankomatů (ATM)
Počet transakcí
19.564.325
30.346.748
7.248.114
51.463.913
184.876
-
108.807.976
Podíl na celkovém počtu transakcí
18,0%
27,9%
6,7%
47,3%
0,2%
-
-
Objem transakcí v tis. Kč
56.799.525
76.893.463
16.962.169
116.222.276
1.432.828
-
268.310.261
Podíl na celkovém objemu transakcí
21,2%
28,7%
6,3%
43,3%
0,5%
-
-
Pokud i vám součty procent nepasují do sta, vězte, že se jedná o chyby údajů zveřejněných na serveru Sdružení pro bankovní karty.

Tato tabulka je i po roce bezesporu nejzajímavější, zachycuje souhrné údaje o počtech objemech transakcí rok 2002:

  • celkový počet transakcí u obchodníků narostl o 63,6% ze 21,9 mil. na 35,8 mil. transakcí. Obrat u obchodníků ale narostl pouze o 29,1% ze 32,9 mld. Kč na 42,5 mld. Kč. Hodnota průměrného nákupu se tím snížila z 1500 Kč na necelých 1200 Kč.
  • stále ještě převažují výběry z bankomatů nad platbami kartou - na jednu platbu u obchodníka připadají 3 výběry z bankovatu. Před rokem to ale bylo 4,5 výběru. Finančně na tisíc korun zaplacených v obchodě připadá 6.320 Kč vybraných z bankomatu, před rokem to bylo 6.900 Kč.
  • majitelé embossovaných karet se z hlediska chování stále odlišují od majitelů neembossovaných karet. Na jednu platbu embossovanou kartou připadá pouze 1,6 (loni 1,8) výběrů z bankomatů a na tisíc korun zaplacených v obchodě je to 3.110 Kč (3.370 Kč) vybraných z bankomatu. U neembossovaných karet se poměr začíná měnit, přesto je to 4,3 (loni 7,2) výběrů z bankomatů na jednu platbu a 10.710 Kč (13.380 Kč) vybraných na tisíc korun zaplacených. Neembossované karty jsou tedy stále převážně používány pro výběr hotovosti z bankomatů
  • poplatkové bankovnictví zákazníky od výběrů z bankomatu neodradilo - počet i objem výběrů z bankomatu narostl. Průběrně v Česku na jednu platební kartu za rok provedeme téměř 19 výběrů z bankomatu v celkové hodnotě 46.530 Kč. V obou těchto parametrech jsou nejaktivnější majitelé EC/MC, kteří na svou kartu uskuteční v průměru 29 výběrů z bankomatu v celkové hodnotě 83.420 Kč. Naopak nejméně výběrů v bankomatech provedou majitelé karet American Express (pouhých 6), nejméně peněz na kartu pak vybírají majitelé karet VISA.
  • majitelé embossovaných karet nakupují v průměru 14x (loni 11,2x) za rok a utratí při tom celkem 20.510 Kč (20.550 Kč) na každou kartu.
  • majitelé neembossovaných karet nakupují 4,6x (3x) za rok a utratí celkem 4.280 Kč (3.280 Kč) na kartu za rok.

Chodit do banky se pomalu ale jistě stává přežitkem, zákazníci využívají svých platebních karet ke stále rostoucímu počtu nákupů i výběrů z bankomatů. Přesto meziročně došlo k několika menším změnám. Zákazníci začínají platit dosud málo použitelnými neembossovanými debetními kartami. Jedním z důvodů je i rostoucí počet on-line platebních terminálů.

Vyloučíme-li z přehledu karty schované v položce Ostatní (nejspíše se jedná o petrokarty CCS), dá se konstatovat že na poli čipových karet nedošlo k žádnému posunu. Naopak počty čipových karet rostou pomaleji než je tomu u trhu platebních karet jako celek a plánovaný nástup čipovek se v praxi odkládá. V diskuzi ke článku zveřejněným před rokem padl termín 2005 jako roku, kdy každá karta bude vybavena čipem. V tom případě by nejpozději do konce letošního roku banky musely přestat vydávat nečipové karty. To ale nevypadá vůbec pravděpodobně.

Autor: Emil Čelustka
Datum: 8. července 2003 Profil autora  

Emil Čelustka

Redaktor serverů e-komerce.cz a světNotes.cz.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz