Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Kam podle CV-Online kráčejí personální služby?

On-line nábor pracovních sil se rychle stává významným prostředkem v oboru, kde držely tištěné deníky dlouhou dobu výsadní postavení v oblasti náboru prostřednictvím inzerátů. Pokud se podíváme na poslední údaje, zjistíme, že přes on-line náborové stránky internetu bylo již odesláno několik miliónů životopisů a návštěvnost těchto webových stránek se na celém světě neustále zvyšuje.

Tento trend jednoznačně potvrzuje vhodnost internetu jako nástroje pro hledání zaměstnání a budování kariéry. Výsledky výzkumu společnosti iLogos ukázaly, že 88% z 500 špičkových společností v tichomořské oblasti Asie, v Evropě a Severní Americe v současné době provádí on-line nábor pracovních sil. To představuje nárůst o 29% ve srovnání s rokem 1998.

Na rozdíl od situace před dvěma nebo třemi lety, kdy práci na internetu vyhledávali pouze studenti, mladí absolventi a zájemci o brigády, si v současné době stále více starších a zkušených lidí s praxí začíná hledat práci pomocí internetu. Podle zprávy Jobseeker Behavior Online (Chování osob hledajících práci on-line) téměř polovina osob hledajících práci na internetu jsou zkušení a zaměstnaní profesionálové. On-line nábor pracovních sil je metodou časově velmi efektivní, s nízkými náklady, kterou v současné době využívá čím dál větší počet společností napříč téměř všemi obory podnikání.

Kdo přežije ve světě on-line recruitmentu?

Nábor se týká lidí, netýká se prodeje televizorů nebo koberců.. Sami lidé jsou součástí procesu výměny, což významným způsobem tento proces ovlivňuje. Může tato “e-revoluce“ skutečně nahradit již osvědčené a odzkoušené tradiční metody náboru pracovních sil, které porovnávají dovednosti a schopnosti s potřebami zaměstnavatelů? Bude tato e-revoluce znamenat, že nanejvýš důležitý první dojem se stane věcí ‘minulosti’? Skutečností zůstává, že internet mění způsob jakým lidé pracují, hrají si a dokonce jak přistupují k problémům. Společnosti, které přijímají internet jako jeden z mnoha nástrojů, který má být využíván v procesu náboru pracovních sil, a které využívají nové technologie, budou těmi, kdo přežijí a budou se dále rozvíjet.

V současné době se internetová penetrace v České republice pohybuje kolem 30% a rozšiřování internetu do dalších oblastí úspěšně pokračuje. Pokud se navíc naplní odhady dalšího vývoje rozšiřování internetu do roku 2003 (díky deregulaci telekomunikačního sektoru a levnějšímu přístupu k internetu), stanou se možnosti on-line náboru pracovních sil významné nejen pro osoby hledající práci, ale také pro společnosti hledající vysoce specializované pracovníky pro obsazení vyšších pozic. Kybernetický svět je očividně doplňkovým nástrojem tradičního náboru pracovních sil a budou to právě společnosti, jakou je například CV-Online, tedy nabízející sofistikované on-line personální služby spolu s tradičním personálním poradenstvím, které se stanou na trhu dominantními a nejúspěšnějšími.

Kombinace tradičního a internetového

Kombinace e-recruitmentu, tradičního recruitmentu a přijetí tržních segmentů obsazených profesionály jsou faktory, které oddělí dočasné hráče na tomto poli od firem, které se udrží na trhu v dlouhodobém časovém horizontu. CV-Online je součástí skupiny, která disponuje specializovaným technologickým střediskem díky němuž provozuje ve střední a východní Evropě 6 lokálních personálních serverů, které jsou designově i technologicky špičkou ve svém oboru. Úspěch společnosti je založen na skutečnosti, že nabízí lidem možnost volby. Jednotlivci i společnosti mohou využít jak výhod internetu tak tradičních metod recruitmentu v závislosti na svých potřebách. Mají také možnost využití plné kombinace obou služeb nebo pouze jejich částí. Segmentace jednotlivých oblastí náboru do skupin – technologičtí pracovníci (Technology People), pracovníci bankovnictví (Banking People), pracovníci prodeje & marketingu (Sales & Marketing People) a pracovníci účetnictví (Accounting People) zajišťuje nezbytný lidský kontakt, který ocení jak kandidáti tak zaměstnavatelé. Společnostem nabízí rozvinutou databázi kandidátů specifických pro různé sektory nebo profese. Kandidátům tyto segmenty zajišťují lepší poradenství při volbě povolání, platové poradenství a tržní informace od konzultantů, kteří se věnují specifickým oblastem.

V dnešním světě, kde čas omezuje jak zaměstnance tak zaměstnavatele, je možnost hledat pracovní příležitosti v příjemném prostředí a v soukromí vlastního domova nebo kanceláře krokem vpřed. Skutečnost, že prostřednictvím internetu mohou lidé získat přístup k miliónům pracovních příležitostí na celém světě, lze považovat za bonus pro osoby seriózně hledající práci a také pro zaměstnavatele, kteří chtějí nalézt nejvhodnějšího kandidáta.

Tyto úvahy týkající se kybernetického světa a náboru pracovních sil prostřednictvím internetu se mohou zdát teoreticky velmi zajímavé. Není také nijak obtížné pochopit přínos této formy náboru včetně příležitostí pro pokrytí rozsáhlejších trhů a zkrácení doby k uzavření zaměstnaneckého poměru a snížení nákladů na uzavření pracovního poměru. Jak je to však s otázkou personálních služeb a potřeby spojit se s potenciálními zaměstnanci nebo zaměstnavateli? Lze nalézt vhodné kandidáty, kteří splňují dovednosti a kulturně zapadají do určité organizace, pomocí webových nástrojů? Norrie Sinclair, výkonný ředitel skupiny CV-Online Group mateřské společnosti CV-Online, předního poskytovatele integrovaných personálních řešení ve střední a východní Evropě, říká: “Existují výhody jak při využití společností poskytujících on-line řešení – CV-Online, tak společností poskytujících tradiční personální služby – Professional People. My jsme přesvědčeni, že budoucnost má pouze integrace těchto dvou přístupů a tak ti, kdo hledají posun ve své kariéře, budou chtít využívat oba přístupy najednou. E-recruitment nabízí široké spektrum uchazečů, rychlost, efektivnost nákladů a velké reklamní médium pro nábor pracovních sil. Tradiční nábor pracovních sil má tu výhodu, že přidává hodnotu na obě strany rovnice výběrového řízení.”

“Společnosti, které chtejí být v oblasti on-line náboru pracovních sil dlouhodobě úspěšné, musí mít velký rozsah, rozvíjející se vztahy se svými uživately a odpovídající technologii, k tomu aby se mohly stát sítí pro budování kariéry. S rozvojem e-recruitmentu v České republice se stane on-line nábor pracovních sil nedílnou součástí procesu hledání práce. Poskytovatelé e-recruitmentu však budou muset být schopni zajistit databázi profilů, databázi pracovních pozic a odpovídající porovnávací mechanismus. Úspěšní poskytovatelé on-line personálních řešení budou nabízet širokou škálu služeb souvisejících s určitou pozicí i služeb bez přímého vztahu k dané pozici a vytvoří databázi profilů, která se bude skládat z podrobných informací o uživatelích získaných z jejich on-line reakcí. Databázový mechanismus nejen přiřadí kandidáty k pracovním příležitostem, ale stanoví také preference, čímž ušetří čas osobám hledajícím práci a osobám provádějícím nábor,” dodal Norrie Sinclair.
Autor: Redakce
Datum: 13. října 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Související články  
18.06.2002
08.08.2001