Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Ženy jako nový objekt on-line marketingu.

Časy se mění. Tato věta platí dvojnásob o Internetu, neboť zde se časy mění velmi rychle. Marketingový odborníci se snaží objevit další webové potencionální zákazníky. Jejich zrak teď neupoutal nikdo jiný než ženy a to ženy na síti. Zatímco v minulých letech byl Internet téměř jednoznačně mužskou záležitostí, v poslední době začínají do pavučiny internetu masivně pronikat ženy.

V České republice je poměr surfujících mužů a žen zhruba 22:78 ve prospěch mužů, ale Internet není jen v České kotlině. Kupříkladu ve Skandinávii se podle společnosti www.sifo.se začíná onen zmiňovaný počet mužů a žen blížit k poměru 50:50 ! V USA v roce 1998 dokonce poprvé v historii nakupovaly na internetu ženy více než muži (56% oproti 44%), i když poměr se v jejich prospěch obrátil teprve v průběhu vánoční sezóny.To ovšem nemůže nechat v klidu marketingové firmy.

Myslím, že těmto údajům není proč nevěřit, vždyť nejčastější reklamou na internetu je reklama na technicky zaměřené servery nebo služby či výrobky a jen málo na vyloženě specifické záležitosti určené především nebo výhradně ženám. Server www.clickz.com uvádí, že ženy mezi 18-49 rokem života se stávají jedním z nejdůležitějších cílů marketingových odborníků na Internetu a to určitě není náhoda. Vždyť ženy představují skupinu zákazníků, která se začíná, co do velikosti reálných příjmů vyrovnávat, s tou mužskou částí populace. Alespoň na západ od našich hranic a Internet přeci žádné hranice nezná. Čím dál tím více serverů se začíná profilovat jako servery pro výhradně ženské návštěvnice

Severy zaměřené na ženskou část trhu jako je Women.com a ostatní hlásí stále zvětšující se návštěvnost. Server dokonce uvádí že většina jeho návštěvnic zde utratí za měsíc minimálně 10$!! Ale nemusíme chodit až tak daleko. I na českém Internetu se začíná ukazovat, že existují servery, které si uvědomují stále rostoucí potencionál ženské poptávky. Servery jako jsou dáma.cz mohou být taky docela dobrým směrem jak využít tohoto, stále spíše opomíjeného segmentu poptávky.
Autor: Karel Baláš
Datum: 7. února 2000 Profil autora  

Karel Baláš

Student Fakulty humanitních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Teorie komunikace
Praxe: Multimédia team Škoda-auto, Expandia Banka


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz