Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Mr.Lin(x) oznamuje svou budoucí strategii

Praha, 3. dubna – Společnosti Clark NetProject, s.r.o. a Computer Press, a.s. zveřejňují budoucí strategii rozvoje profesionálního internetového reklamního systému Mr.Lin(x).

Je zvykem u seriózních softwarových vývojářů, že ohlašují své nové produkty a technologie v okamžiku, kdy s nimi po pečlivém odzkoušení přicházejí na trh; tak to bylo například i u ve své době revolučních technologických vymožeností Mr.Lin(x)e, jako je spoření kreditů a návazně možnost realizovat vlastní reklamní kampaně či technologie SuperBannerů. Vzhledem k nervozitě u některých partnerů Mr.Lin(x)e, týkající se postupného přerodu ryze výměnného bannerového systému v profesionální, komerční internetový reklamní systém, jsme se rozhodli plně zveřejnit budoucí strategii systému Mr.Lin(x).
 
1. Mr.Lin(x) je systém, který poskytuje dvě úrovně služeb, obě s mimořádnou, v prostředí českého webu nebývalou přidanou hodnotou:
a) pro členské servery službu vlastní propagace s nulovými náklady prostřednictvím výměny reklamních ploch mezi jednotlivými cílovými skupinami, s možností plánování, realizování a kontrolování kampaní přes webový prohlížeč
 
b) Pro inzerenty pak nejideálnější oslovení cílové skupiny: největší masové pokrytí, je-li požadováno, či nejpřesnější zásah dané vertikální skupiny, je-li požadován.
Strategie Mr.Lin(x)e je v maximálním uspokojování obou partnerských skupin, zákazníků z řad inzerentů i zákazníků z řad členských serverů; docílí toho kroky popsanými dále.
 
2. Od 30. dubna roku 2000 bude k dispozici již dříve avizovaná služba Mr.Lin(x) Cash, která umožní vyplácet peníze členům systému za jejich poskytnutý prostor. Modul Mr.Lin(x) Cash je momentálně v závěrečných fázích testování a pevně věříme, že tento termín bude dodržen. Tím získá systém Mr.Lin(x) velmi zásadní prvek funkcionality, který jej posune na pozici plnohodnotného, profesionálního reklamního systému s přidanou hodnotou – možností vlastní propagace systémem výměnné reklamy.
 
3. V současné době je, jak bylo rovněž dříve avizováno, zakládána společnost Mr.Lin(x) s.r.o., standardní media buyer působící v prostředí Internetu, jehož jediným cílem je působit ve prospěch inzerentů i partnerských serverů. Znamená to, že je tím odstraněn možný konflikt zájmů, který existuje u některých jiných podobných agentur, které působí současně jako media buyer a vlastník média. Zakladatelé společnosti Mr.Lin(x) s.r.o. budou podporovat maximální a brzké nejen formální, ale i faktické osamostatnění této firmy od zakladatelů. Zápis společnosti Mr.Lin(x) s.r.o. do obchodního rejstříku a zahájení jejího plného fungování předpokládáme do několika týdnů (tj. podle rychlosti rejstříkového soudu).
 
4. V pokročilém stádiu vývoje je další revoluce v reklamních systémech: Mr.Lin(x) Christian, systém umožňující, aby partnerský server měl k dispozici vlastní reklamní software pro správu reklamního prostoru na svých serverech, který bude mít vlastnosti „Velkého Lin(x)e“.   Rovněž ve vývoji jsou implementace dalších metod internetové reklamy (textové linky, e-mail atd.), personalizace a profilace s cílem ještě přesnějšího zásahu cílových skupin atd. Veškerý tento vývoj má opět dva jasné cíle: nadále zdokonalovat systém Mr.Lin(x)e tak, aby poskytoval ještě lepší reklamní účinnost serverům ve výměnném systému, a ještě lepší „zásahy“ inzerentů v internetové reklamě – oba tyto cíle jsou nesmírně pozitivní pro rozvoj internetového podnikání, protože a) serverům přinesou výrazně lepší možnosti vlastní propagace, b) přinesou do Internetu – tedy i k partnerským serverům – více financí od inzerujících firem.
 
5. Mr.Lin(x) pokračuje i v mezinárodním měřítku. V měsíci dubnu bude spuštěna tato služba v prostoru slovenského Internetu (http://mr.linx.sk) a obří rozmach plánujeme v rozměru internetu světového (http://www.mrlinx.com). Obě tyto služby jsou dále přínosné i pro uživatele českého systému – umožní serveru či platícímu inzerentovi propagaci v zahraničí se stejnou snadností, jak to dělá na Internetu prostřednictvím Mr.Lin(x)e dnes, a naopak.
 
 6. Vstup Computer Pressu do zastupování systému Mr.Lin(x)e znamenal pro reklamu na českém Internetu významný přínos. Nesmírně si vážíme pionýrského úsilí, které významné servery českého Internetu v minulých letech vynaložily, aby v domácím prostředí vůbec zavedly pojem internetové reklamy, aby „evangelizovaly“ Internet jako reklamní médium budoucnosti. Computer Press má za sebou šest let působení v tištěné reklamě v oboru, který je dnes stále finančně pro Internet nejvýznamnější (informační a komunikační technologie), získal si zde dominantní postavení na trhu s celkovými tržbami ve výši několika set miliónů Kč. Tohoto postavení bylo dosaženo především vytrvalým nasloucháním inzerentům a budováním takových médií, ve kterých je inzerce skutečnou investicí s návratností pro inzerenta, nikoli vyhozenými penězi. Získaná důvěra kompletního portfolia největších společností v oblasti informačních a komunikačních technologií nás zavazuje i do budoucna – musíme nabízet takový reklamní prostor na Internetu, o kterém jsme přesvědčeni, že je dobrou, návratnou investicí pro inzerenta, tedy že je na kvalitních plochách s dobrou cílovou skupinou, na plochách s vysokou účinností (vysokým CTR) či vysokou investiční návratností (poměr investované částky na počet click-throughs). Český Internet je už nyní nesmírně rozsáhlý a je nutno vybírat z toho nejlepšího, kvalita má přednost nad kvantitou; je zde vhodné poznamenat, že přerušení členství některých serverů v systému Mr.Lin(x) vedlo k následujícímu:

- počet denně zobrazených bannerů v systému klesl cca o 35% pod průměrné denní hodnoty z posledního kvartálu

- počet unikátních IP adres je i po tomto postupu dnes vyšší než průměr tohoto kvartálu (tedy počet „oslovených“ lidí výrazně neklesl)

- klíčová hodnota průměrného CTR (click-through rate), udávající  účinnost bannerů, resp. návratnost investice do inzerce, bezprostředně po přerušení členství těchto serverů vzrostla o 0,6%, tedy z 0,6% na 1,2%.
 
 
Jiří Hlavenka 
Computer Press, a.s.         
Předseda představenstva     
hlavenka@cpress.cz                     

Martin Kuba
Clark NetProject, spol. s r.o.
Ředitel
martin.kuba@clark.cz  
Autor: Tisková zpráva
Datum: 6. dubna 2000

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz