Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

V kauze Mr.Lin(x) stále nejasno

Minulý týden rozčeřila hladinu pokojné vody české e-komerce zpráva "osmi významných serverů", že přestávají používat největší tuzemský reklamní systém Mr. Lin(x). Uvedené důvody do záležitosti mnoho světla nevnesly, stejně jako následující diskuse na některých informačních serverech. Proto jsme se rozhodli jit k jádru věci a oslovili jsme s několika nepříjemnými otázkami pana Martina Kubu ze společnosti Clark NetProject, která Mr. Lin(x)e provozuje.

E-komerce: Byli jste jako provozovatelé systému o akci "významných serverů" předem informováni?

M. Kuba: "Neměli jsme možnost předem se vyjádřit k uvedené akci."

E-komerce: Vznesli zástupci těchto serverů v minulosti nějaké protesty proti prodeji reklamy? Pokud ano, jaké a jak na ně bylo reagováno?

M. Kuba: "Někteří zástupci těchto serverů již vznesli dříve dotaz na to, jak je možné, že je jejich server v reklamním balíčku spolu s jinými servery nabízen za jednotnou cenu menší než je cena jejich serveru. Zde jsme si však vyjasnili, že se nejedná o cenu za jejich server, ale skupinu serverů, kde zprůměrovaná cena může být samozřejmě nižší. Některé servery toto vysvětlení akceptovaly, pro některé servery byl tento způsob prodeje jejich reklamního prostoru neakceptovatelný a již dříve vystoupily sami ze systému."

E-komerce: Vznesli zástupci těchto serverů v minulosti nějaké požadavky nebo návrhy na úpravu vzájemných vztahů? Pokud ano, jaké a jak na ně bylo reagováno?

M. Kuba: "Myslím si, že návrhy na změnu tohoto stavu jsme přímo nedostali. Buď to serverům nevadilo a zůstaly v systému, nebo jim tato skutečnost vadila a rozhodly se přestat systém používat a počkat, až budeme mít podmínky pro to, fungovat jako plně komerční síť, tj.: na zprovoznění služby Mr.Lin(x) Cash."

E-komerce: Mr.Lin(x) byl původně provozován jako společný projekt vaší firmy a Mobilu. Jakou roli měli hrát jednotliví partneři, co bylo důvodem této spolupráce?

M. Kuba: "Toto partnerství se zrodilo zpočátku fungování projektu. My jsme rozjížděli službu, kterou Mobil Server potřeboval pro podporu svých projektů a naopak. Mobil Server byl nápomocen při testování aplikace a její propagaci."

E-komerce: Jak tuto spolupráci hodnotíte, splnila vaše očekávání?

M. Kuba: "Spolupráce s Mobil Serverem byla velice přínosná pro obě strany."

E-komerce: Jak se ve světle těchto zkušeností díváte na budoucí spolupráci s Computer Pressem, tj. s jakými cíli ji zahajujete?

M. Kuba: "Computer Press je etablovaná společnost na mediálním trhu, se kterou dokážeme dostát závazkům vůči členům ve věci služby Mr.lin(x) Cash, což je systém, který umožňuje platit členům systému Mr.Lin(x) za poskytnutou reklamní plochu."

E-komerce: Jako hlavní důvod odchodu uvádějí zástupci serverů neautorizovaný prodej reklamy na jejich serveru. Zajišťovali jste pro svoje klienty adresnou reklamu na konkrétních serverech za nižší ceny, jak tvrdí zástupci serverů?

M. Kuba: "Po jednání s některými zástupci serverů, které se přidali k této akci už víme, že tento problém vznikl trošku jinde, než v tom, že bychom jakkoliv nabízeli reklamu na konkrétních serverech za nižší ceny.

Podstata problému tkví v tom, jak si jednotlivé servery vysvětlovaly naši nabídku reklamních balíčků, kde byl jejich server uveden a balíček jako celek byl nabízen za cenu menší než cena, za kterou bylo možno nakoupit jejich reklamní prostor. Cena reklamních balíčků (prezentovaných na http://Mr.linx.cz/INZERCE/default.asp?go=packs.asp) je tvořena servery s různou cenou reklamního prostoru a celková cena je tedy cenou průměrnou za danou cílovou skupinu. Vysvětlení tohoto problému je pak celý klíč k záhadě domnělého prodeje serverů pod cenou.

Shodli jsme se, že i do budoucna je tento způsob prodeje reklamního prostoru vhodný a akceptovatelný pro všechny servery se kterými jednáme."

E-komerce: Považujete nadále svoje jednání za oprávněné a správné? V případě že ne, jak si vysvětlujete nařčení z tohoto jednání? Myslíte, že mohlo dojít ke špatnému vysvětlení některých výroků vašeho zástupce nebo něčemu takovému?

M. Kuba: "Ano, toto si myslím. Vidím naši chybu v tom, že jsme nedostatečně komunikovali s partnerskými servery a tuto věc dostatečně neobjasnili. Tak mohl vzniknout prostor k šíření nepodložených informací a tím i vznik takovéto akce."

E-komerce: Myslíte si, že jste se v celé kauze dopustili nějakého pochybení a máte na stávající situaci nějakou vinu? Jaký máte z celé věci pocit?

M. Kuba: "Jak jsem již předeslal. Naše chyba byla v nedostatečné komunikaci se servery.

Kolem této události jsme již vydali dvě tiskové zprávy, které shrnují jak náš postoj k této věci, tak naši strategii do budoucna. Obě lze najít na stránkách http://Mr.Linx.cz"

E-komerce: Děkuji vám za spolupráci.
Autor: Michal Valášek
Datum: 21. dubna 2000

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz