Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Internetové obchody stále tají některé informace

Tiskové zprávy Sdružení ochrany spotřebitelů České republiky (SOS), které mají nějaký vztah k e-komerci, pravidelně vyvolávají velký ohlas jak médií, tak internetových podnikatelů. Nejinak tomu je i nyní, když sdružení vydalo tiskovou zprávu o, v pořadí již čtvrtém, testu internetových obchodů. Není se co divit - už v perexu je totiž předesláno, že SOS opět našlo problém. Tentokrát se týká informací, které jsou obchodníci ze zákona povinni zveřejňovat.

Informační povinnost internetových obchodů vyplývá z novely Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.), která vstoupila v platnost 1.1.2001 a jejímž prostřednictvím byla do české legislativy implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Konkrétně to znamená, že:

Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

 1. obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
 2. název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
 3. cena zboží nebo služeb včetně všech poplatků,
 4. náklady na dodání,
 5. způsob platby, dodání nebo plnění,
 6. poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 7,
 7. náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 8. doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Více než polovina obchodníků zákon nedodržuje

Poslední test dodržování zákona za strany internetových obchodníků sdružení realizovalo na přelomu února a března tohoto roku. Testováno bylo sto internetových obchodů a hlavním cílem bylo prověřit, zda jejich provozovatelé zveřejňují základní informace, jako je adresa, IČO nebo poučení o možnosti odstoupit od smlouvy. Rovněž byl hodnocen výskyt zavádějících informací o délce záruky.

Výsledky jsou podle zprávy Sdružení ochrany spotřebitelů následující:
 • o své adrese informovalo předem spotřebitele 97 % obchodů;
 • další základní identifikační údaj, kterým je IČO, poskytlo 70 % obchodů;
 • pouze 58 % z nich správně informovalo předem o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy;
 • 12 % obchodů klamavě informovalo o délce záruční doby;
 • všechny čtyři testované informace spotřebiteli správně poskytlo 44 % obchodů ...

... což znamená, že 56 % testovaných internetových obchodů některý ze čtyř (!!!) základních informačních údajů uvedlo chybně a nebo úplně chyběl.

Předseda Republikového výboru SOS František Lobovský sice uznal, že oproti předchozím testům došlo ke zlepšení, přesto je ale počet "hříšníků" příliš vysoký. "Ukazuje se, že v některých případech prodávající o svých povinnostech jednoduše neví a například si neuvědomují, že již skončilo přechodné období, ve kterém bylo možné prodávat zboží ještě s šestiměsíční záruční dobou," řekl Lobovský. Sdružení se proto hodlá ještě více věnovat osvětě a pro prodejce pořádá také semináře, které by jim měly pomoci uvést vše do souladu s platnou legislativou.


Co k tomu dodat...

Dodržovat zákony je třeba. Zvláště internetové obchody by měly v této oblasti patřit ke špičce. Důvod je jednoduchý - důvěra v nákupy na Internetu a v e-komerci obecně je, zvláště u nás, stále ještě poměrně malá a negativní publicita ji určitě nezvýší. Přitom v oblasti, kterou testovalo Sdružení ochrany spotřebitelů na přelomu února a března, není vůbec těžké zákon dodržet - a není to ani nijak náročné na lidské zdroje.

Zároveň s kritikou je však třeba si také přiznat, že do testu SOS, jehož výsledky jsou ve formátu PDF dostupné na adrese http://www.spotrebitele.cz/priloha/testinternet2004, bylo zařazeno jen málo skutečně významných internetových obchodů a ty, které testovány byly, až na výjimky (např. 123shop.cz či Kosmas.cz) prošly "bez ztráty kytičky"...

Autor: David Kozák
Datum: 16. března 2004 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Jarek Jesenský
jaké velké ohlasy?
16.03.2004 06:35