Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

tel.con 2003

Institute for International Research pořádá ve dnech 4. a 5. listopadu v pražském Hotelu Čechie 5. výroční konferenci telekomunikačního průmyslu s názvem České telekomunikace: nový rozměr podnikání. V rámci této prestižní konference vystoupí celá řada významných osobností telekomunikačního průmyslu.

Hlavními body zájmu letošní konference jsou:

 • Hledání cesty z recese telekomunikačního odvětví
 • Broadband se blíží: šance, obavy a perspektivy
 • Praktické kroky poed vstupem do EU: co všechno musíte vědět a změnit
 • Význam rozvoje telekomunikačních služeb pro národní hospodářství
 • Přispěje nový zákon o elektronických komunikacích k rozvoji podnikání v telekomunikacích?


Program:

Úterý, 4.11.2003

8.30
Přivítání a výdej podkladů ke konferenci

9.00
Uvítací projev Institute for International Research

Nová dynamika v telekomunikačním podnikání: jak obstát v tvrdém konkurenčním boji díky správně zvoleným službám, efektivním procesům a včasné přípravě na vstup na jednotný otevřený trh

9.15 - 10.00
Trendy vývoje v oblasti elektronických komunikací - proč se očekávání vkládaná do liberalizace trhu naplnila jen z části?
 • Budoucnost pevných linek v prostředí mobilních sítí v ČR - bude pokračovat kanibalizace služeb klasických telekomunikačních sítí službami mobilních sítí?
 • Možnosti operátorů a investorů pro úspěch v současném nelehkém tržním prostředí - proč je stále problém nabídnout zákazníkovi atraktivní produkty?
  • vliv regulačního prostředí
  • přeskupování služeb
 • Telekomunikační operátoři na rozcestníku
  • jak může alternativní operátor motivovat zákazníky k přechodu k jinému operátorovi?
  • regionální pojetí businessu jako možnost úspory nákladů a zvýšení objemu poskytovaných služeb
 • Trendy v oblasti telekomunikačních technologií - zamyšlení nad rozvojem

Doc. Ing. Ivan Laška, CSc., generální ředitel, CE Com s.r.o., Praha


10.30 - 11.30
Existuje cesta z recese telekomunikačního odvětví? Analýza možných opatření na základě studie Ernst&Young
 • Telekomunikační cyklus a konsolidace odvětví
 • Spolehlivost a transparentnost finančních výkazů
 • Snaha získat konkurenční výhodu (snižování nákladů a obsluha klientů)
 • Tlak na změnu kultury řízení a rozhodovacích procesů
 • Vliv vstupu ČR do EU
  • daňové aspekty (přímé i nepřímé daně, clo)
  • pracovně právní vztahy

Martin Smékal, partner, Ernst&Young ČR s.r.o., Praha


11.30 - 12.15
Vstup ČR do EU a telekomunikační společnosti
 • Řízení a správa obchodních společností
  • připravovaná novela obchodního zákoníku
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Ochrana spotřebitele
 • Telekomunikační tajemství

Mgr. Hana Ferklová, LL.M., Legal Counsel, Český Mobil, a.s., Praha

Jak se změní právní prostředí v telekomunikacích a co to bude znamenat pro rozvoj konkurence

13.30 - 14.15
Zákon o elektronických komunikacích - jak pokračuje implementace regulačního rámce EU
 • Připravované změny v telekomunikační legislativě
  • postavení a role regulátora
  • vymezení dominantních trhů
  • univerzální služba
 • Regulace pevných a mobilních služeb

Podporovat rozvoj komunikačních služeb se státu vyplatí - ICT přispívají ke zvýšení produktivity práce a nárůstu blahobytu společnosti

14.45
Telekomunikační služby z pohledu národního hospodářství. Mohou nové širokopásmové služby stimulovat ekonomický rozvoj?
 • Analogie s vlivem komercializace jiných inovací v minulosti
 • Srovnání s jinými současnými potenticiálními stimulanty rozvoje
 • Přirozený inflexní bod masového přijetí inovací
 • Jak dosáhnout penetrace trhu na úrovni inflexního bodu

RNDr. Tobiáš Rataj, partner, ACCENTURE Central Europe B.V., org. složka, Praha


15.15
Změny v uplatňování DPH u telekomunikačních služeb po vstupu České republiky do EU
 • Předpokládané změny sazeb DPH
 • Zdaňování telekomunikačních služeb ve vazbě na místo plnění
 • Povinnost přiznat a zaplatit DPH u telekomunikačních služeb
 • Zdaňování služeb elektronického obchodu

Ing. Václav Benda, vedoucí oddělení DPH, Ministerstvo financí ČR, Praha


15.45
Panelová diskuse: Význam rozvoje telekomunikačních služeb pro národní hospodářství
 • Je současný právní rámec vhodným rámcem pro telekomunikace?
 • Přispěje nový zákon o elektronických komunikacích k rozvoji podnikání v telekomunikacích?
 • Vliv zvýšení DPH za telekomunikační služby na výnosy telekomunikačních společností a na celé hospodářství
  • důsledky pro rezidenční klienty a pro trh internetu
  • ovlivní zvýšení DPH za telekomunikační služby koncové ceny?
 • Jak přispívá rozvoj telekomunikačních služeb ke zvyšování produktivity práce a k rozvoji moderních forem práce?

Ing. Václav Benda, vedoucí oddělení DPH, Ministerstvo financí ČR, Praha
Ing. Martin Klocperk, MBA, výkonný ředitel úseku telekomunikačních vztahů a strategie, T-Mobile Czech Republic a.s., Praha
RNDr. Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista, Praha
RNDr.Tobiáš Rataj, partner, ACCENTURE Central Europe B.V., org. složka, Praha
Ing. Miroslav Zajíček, MBA, Liberální Institut, Praha


16.45
Pozvání na golfovou párty tel.con přednese Roland Mahler, generální ředitel, T-Mobile Czech Republic, a.s.

17.00
Následuje koktejl v golfovém centru hotelu Čechie
GOLFOVÁ PÁRTY TEL.CON 2003


Středa, 5.11.2003

9.00
Úvodní řeč předsedy
Ing. Ivan Pilný, Praha

Broadband a internet: Urychlení růstu služeb internetu a širokopásmových služeb jako šance pro zajištění výnosů telekomunikačních operátorů

9.10 - 9.40
Rozvoj širokopásmových sítí
 • Je nabízený ADSL skutečně rychlostním přístupem? Jak dál s ADSL?
 • Broadband z mezinárodního pohledu
 • Regulace přístupu k sítím
  • má být ADSL regulován? Pro a proti
 • Bitstream
  • význam bitstreamu pro rozvoj internetu
  • pohled operátorů
  • má být bitstream regulován? Pro a proti.

Ing. Ivan Pilný, Praha


10.00 - 10.30
Internet - aplikace a spotřebitelské přístupy
 • Originační versus terminační
 • Výhody a nevýhody
 • Které obchodní modely mají šanci na úspěch?
 • Nové modely z pohledu benefitu pro zákazníka
 • Rychlost implementace
 • Porovnání České republiky s vývojem v Evropské unii (modely aplikované v zahraničí)

Ing. Miroslav Řezníček, MBA, ředitel pro zákaznická řešení a regulační záležitosti, Contactel, s.r.o., Praha


10.30 - 11.00
Entering the Broadband Space - Opportunities and Pre-requisites for Alternative Operators
 • Drivers for broadband
 • Strategic options and technical solutions available
 • A short history of broadband deployment in Europe
 • Situation in the Czech Republic
 • The broadband opportunity for alternative operators
 • Pre-requisites for successful broadband deployment
 • Situation 3 to 5 years from now

Bernhard Fanger, generální ředitel, Aliatel, a.s., Praha


11.00 - 11.30
Širokopásmové služby - pohled Českého Telecomu
 • Způsoby připojení k internetu a jejich perspektivy
 • Současný stav ADSL v ČR
 • ČR vs. Evropa
 • Další trendy možného vývoje

Ing. Miloš Mastník, MBA, výkonný ředitel pro řízení produktů, Český Telecom, a.s., Praha


11.30 - 12.00
Šance a perspektivy kabelových televizí jako poskytovatele vysokorychlostního internetu
 • Jak může internet po kabelu konkurovat klasickému širokopásmovému přístupu
 • Jak vypadají úspěšné obchodní modely?
 • Strategie v oblasti služeb a cen
 • Výzvy, které přináší rozšiřování EU a vytváření východoevropského telekomunikačního trhu

Prof. DI Thomas Hintze, CEO, UPC Telekabel Wien Ges.m.b.H., Vídeň


12.00 - 13.00
Ing. Lubomír Bokštefl, generální ředitel, Lucent Technologies ČR v.o.s., Praha
Doc. Ing. Ivan Laška, CSc., generální ředitel, CE Com s.r.o., Praha
Ing. Miloš Mastník, MBA, výkonný ředitel pro řízení produktů, Český Telecom, a.s., Praha
Ing. Ivan Pilný, Praha
Ing. Miroslav Řezníček, MBA, ředitel pro zákaznická řešení a regulační záležitosti, Contactel, s.r.o., Praha
Miroslav Sova, novinář a předseda občanského sdružení Internet pro všechny


14.00 - 14.30
LLU po novele telekomunikaeního zákona
 • První zkušenosti s aplikací novely v oblasti LLU - vyřeší současná úprava dlouhodobě problémy s LLU?
 • Změnil se telekomunikační trh ve světě po zavedení LLU?
 • Aktuální úvahy o smyslu a míře zpřístupnění místní smyčky. Jaký model LLU má vůbec smysl?
 • Technické aspekty LLU - jak se musí operátoři technicky na LLU připravit?

Ing. Ladislav Chrudina, nezávislý poradce, Chrudina Consulting, Praha


14.30 - 15.00
AcceleNet - make the Internet fast
 • A reality of fixed and wireless today is the poor performance experienced by e-mail and web users when compared to their desktop counterparts
 • This presentation reviews AcceleNet, the powerful data acceleration solution that dramatically improves the performance of e-mails with attachments, web, and other networked applications over wireless and dial-up connections. AcceleNet enables wireless networks to operate at 56kbps modem-like speeds and 56kbps dial-up networks to operate more like broadband networks. Using patented compression technology together with protocol and transport optimisation, AcceleNet provides the best in the class acceleration.

Jiří Novotný, Senior Sales Engineer, Kapsch Telecom spol. s r.o., Praha


15.00 - 15.30
Aktuální problémy v oblasti mobilních sítí
 • Virtuální mobilní operátoři - hrozba nebo příležitost pro stávající operátory?
 • Mobilní přenositelnost čísla

Ing. Martin Klocperk, MBA, výkonný ředitel úseku telekomunikačních vztahů a strategie, T-Mobile Czech Republic a.s., Praha


15.30 - 16.00
Nové směry v síti Internet
 • Nové možnosti poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou
 • Systémové zdroje na síti Internet pro aktuální potřeby zákazníka
 • Portály, informace a transakce
 • Aktuální organizační struktura sítě
 • Internet
 • Nové způsoby adresace a správa domén

Ing. Pavel Hrdlička, ITS Sales ans Consulting Manager, IBM ČR, Praha


16.00 - 16.15
Závěrečné shrnutí konference předsedou

Více informací o 5. výroční konferenci telekomunikačního průmyslu najdete na internetové adrese: http://www.konference.cz/conference.cfm?EventID=C0340.

Autor: David Kozák
Datum: 30. října 2003 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz