Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Nokia: Make a Connection

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) dnes zahájily v České republice program Make a Connection - Připoj se. Naše země se tak stala součástí celosvětové iniciativy, na které pod názvem Make a Connection, spolupracuje Nokia a International Youth Foundation (IYF).

Více než 1 200 mladých lidí ve věku od 16 do 24 let prostřednictvím programu Make a Connection - Připoj se navrhne a uskuteční v příštích třech letech vlastní dobrovolnické projekty. Formou grantů a školení umožní program účastníkům - převážně ze středních a vysokých škol - přispět svou aktivitou do života okolní komunity a zároveň rozvinout praktické životní znalosti a dovednosti na základě realizace svých projektů.

"V oblasti našeho podnikání máme vizi: umožnit lidem vytvořit si vlastní mobilní svět," řekla Sari Baldauf, prezidentka společnosti Nokia Networks. "Tato vize se promítá do našeho programu firemní odpovědnosti vůči společnosti, v němž povzbuzujeme mladé lidi, aby si vytvořili své vlastní místo na světě. Snažíme se proto přispět k tomu, aby se jim tento, ne příliš snadný úkol, podařil. "

Program Make a Connection - Připoj se bude probíhat v pěti pilotních krajích. Za celkové vedení a koordinaci programu bude zodpovídat NROS, na regionální úrovni byla role realizátorů svěřena těmto neziskovým organizacím: Hurá Kamarád v Pardubickém kraji, VITA v Moravskoslezském, Ratolest v Jihomoravském, Dobrovolnické centrum v Ústeckém kraji a Hestia - Národní dobrovolnické centrum v Praze. Jedním z partnerů bude také Nadace Terezy Maxové, která bude program realizovat v rámci dětských domovů po celé republice. Odhaduje se, že projekty mladých lidí by měly mít dopad či přínos pro přibližně 24 000 lidí.

Hana Šilhanová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, řekla: "Program Make a Connection je zajímavý tím, že oslovuje široké spektrum mladých lidí, kteří by možná rádi udělali něco užitečného pro svoje okolí, ale nevědí přesně jak do toho a nemají k tomu ani potřebné znalosti a prostředky. Dobrovolnictví je jedním z možných způsobů, jak získat nezbytné zkušenosti a zároveň se podílet na něčem prospěšném."

Make a Connection - Připoj se má v České republice dvě patronky: zpěvačku Zuzanu Norisovou a herečku Táňu Vilhelmovou.

Make a Connection

Make a Connection je globální mnohaleté partnerství mezi International Youth Foundation (IYF) a společností Nokia. Jeho cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat kontakt se svými rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program zlepšuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě svých komunit. Národní programy v současné době probíhají v Brazílii, Číně, Německu, Mexiku, na Filipínách, v Polsku, Jižní Africe, Jižní Koreji, Velké Británii a teď i v České republice. Další informace o programu Make a Connection jsou k dispozici na www.makeaconnection.org.


Nadace NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti usiluje o posílení neziskového sektoru v České republice prostřednictvím filantropie a dobrovolnické práce i prostřednictvím projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integrace. Nadace podporuje neziskové organizace, které pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respekt práv menšin, nebo jiným způsobem zvyšují povědomí o těchto otázkách mezi občany. Jednou z cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé. Díky zkušenostem s řadou projektů pro děti a mladé lidi má NROS potřebné know-how a odbornost k úspěšnému uskutečnění programu Make a Connection v České republice ve spolupráci s International Youth Foundation a společností Nokia.

International Youth Foundation

International Youth Foundation (IYF) je jednou z největších veřejných nadací na světě, které se věnují dětem a mladým lidem. Je zaměřena na podporu programů, jež zlepšují podmínky a možnosti pro mladé lidi tam, kde žijí, studují, pracují a hrají si. Od svého založení v roce 1990 spolupracovala IYF se stovkami společností, nadací a nevládních organizací na rozšiřování existujících programů a budování dlouhodobých strategických partnerství. IYF a její partneři jsou v současné době aktivní ve více než 60 zemích a pomohly více než 23 miliónům mladých lidí získat schopnosti, vzdělání a příležitosti, které jsou rozhodující pro jejich úspěch.

Společnosti Nokia záleží na pozitivním vlivu na společnost, který překračuje moderní technologii, produkty a služby, jež tato společnost vytváří. Prostřednictvím svého partnerství s IYF a dalšími filantropickými a občanskými programy společnost připravuje mladé lidi, aby se dokázali chopit příležitostí a možností vytvářených globální ekonomikou a technologickým pokrokem. Společnost už několik let aktivně přispívá na regionální projekty pro mládež a vzdělávání, přičemž její zaměstnanci se jako dobrovolníci podílejí na řadě projektů po celém světě.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 30. dubna 2002

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz